Gå til innholdet

Ideelt Barnevernsforum (IB) har sendt brev til vår nye barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) om Hurdalsplattformen og barnevernet.  Med barna i sentrum – uten profitt er en klar oppfordring i dette utspillet. 
Fra venstre: Asbjørn Sagstad (CRUX), Anne-Lena Brustad (Norsk Folkehjelp), May Lisbeth Smeby (Frelsesarmeen), Heidi Brynhildsen (Kirkens Bymisjon) og Kristin Holmemo (Klokkegårdstiftelsen)
Toppe, vi er klare!

I Hurdalsplattformen varsler Støre-regjeringen ny kurs for barnevernet.

Regjeringen vil «stoppe utviklingen mot kommersialisering og oppstykking i barnevernssektoren». For utsatte barn og familier er dette gode nyheter. Tilsynsrapporter viser nemlig at når barnevernet svikter, er nettopp oppstykking, ansvarspulverisering og manglende samarbeid en del av problemet. 
 
Videre vil regjeringen gå bort fra dagens konkurranse- og markedstenkning og erstatte denne med barneverntjenester uten profittmotiv drevet av det offentlige i langsiktig samarbeid med ideelle (non-profit) organisasjoner. Med dette understrekes at barnevernet er felleskapets ansvar og del av en helhetlig samfunnsinnsats der alle ressurser skal komme barna til gode. 

Dette taktskiftet i barnevernspolitikken er god musikk i våre ører og noe Ideelt Barnevernsforum (IB) (nettverksforum for ideelle organisasjoner på barnevernfeltet) har jobbet for i en årrekke. 

 
Vi er klare til innsats og ser fram til å samarbeide med vår nye barne- og familieminister Kjersti Toppe om et barnevern med barna i sentrum – uten profitt!
 

Oslo, 18/10-2021

Arbeidsutvalget i Ideelt Barnevernsforum (IB)
May Lisbeth Smeby, Kristin Holmemo, Anne-Lena Brustad, Heidi Brynhildsen, Asbjørn Sagstad
Oppdatert