Gå til innholdet
Oppfølgingsklassen er et skoletilbud for deg som ønsker en ny start i livet, eller ønsker å videreføre skolegang du allerede har startet innenfor kriminalomsorgen. Dette er et samarbeid mellom CRUX Barm oppfølgingssenter og Storhamar videregående skole.
studerende-hand
Tilbudet er primært for samfunnstraffedømte, innsatte under frigang, løslatte eller for deg som er ferdig med rusbehandling.

Vi ønsker at Oppfølgingsklassen skal være et godt sted å være. Fokuset er på den faglige utviklingen, men vi legger også stor vekt på trivsel og sosialt samvær. Blant annet har vife felles lunsj hver dag, allmøter og noen fellesutflukter.

Undervisningstilbudet
Vi tilpasser undervisningsopplegget så langt det er mulig etter den enkeltes behov og ønsker. Du får veiledning og opplæring i fag, samt et sted å kunne studere. Vi har også en rådgiver som kan bistå deg. 

  • Ønsker du å ta oppi igjen fag eller ta fag som privatist? 
  • Tar du høyere utdanning og trenger et sted å studere? Vi har selvstudierom med PC.
  • Vi tilbyr egne kurs i skriving, lesing og muntlige ferdigheter ved behov
  • Selvstyrkingskurs
  • Arbeidslivskurs: "Hvordan være arbeidstaker"
  • Kurs i personlig økonomi
  • Arbeidskvalifiserende kurs etter interesse

Gjør noe sammen med andre!
Vi kjører UkesQuiz og samtaler om aktuelle saker i samfunnet. Vi setter gjerne i gang andre tilbud som for eksempel musikktilbud, fysisk aktivitet, friluftsliv eller teatersport.

Åpent for undervisning

  • Mandag, onsdag og torsdag i tidsrommet fra kl. 0930–1500.
  • Fredag er det selvstudier.

Det vil også kunne være opplæring/kurs lagt til andre dager. 

Hvor møtes vi?
Oppfølgingsklassen har egne lokaler i Grønnegata 32 i Hamar sentrum.

Hvordan får man plass i oppfølgingsklassen?
Vi har løpende inntak. Det skal være enkelt og ubyråkratisk å bli deltaker hos oss.
Ta kontakt for en inntakssamtale eller gjennom din kontaktperson i kriminalomsorgen, friomsorgen eller skole. Vi ser frem til å høre fra deg!

Oppdatert