Gå til innholdet

- Vi har en stor klimakrise, og bor i et samfunn der mange er ensomme og forskjellene øker. Som samfunn har vi utfordringer i kø, sier institusjonsleder Anne Kvilhaug ved CRUX institusjon Haugalandet. Gjennom grønt sosialt arbeid forsøker de å gjøre verden til et litt bedre sted.  

Anne Kvilhaug, institusjonsleder ved CRUX Haugalandet

- Vi har en stor klimakrise, og bor i et samfunn der mange er ensomme og forskjellene øker. Som samfunn har vi utfordringer i kø, sier institusjonsleder Anne Kvilhaug ved CRUX institusjon Haugalandet. Gjennom grønt sosialt arbeid forsøker de å gjøre verden til et litt bedre sted.  

Alle virksomheter i stiftelsen CRUX er miljøfyrtårnsertifiserte. Stadig flere av våre ledere og ansatte engasjerer seg i det store spørsmålet: Hvordan kan miljøfaglig arbeid være en del av løsningen? 

Grønt sosialt arbeid – en del av løsningen 
Ved CRUX institusjon Haugalandet har de latt seg inspirere av begrepet «grønt sosialt arbeid». Dette er et internasjonalt begrep, hvor også FO i 2023 ga ut en bok om temaet
 
- Grønt sosialt arbeid har ført til en bevisstgjøring om hvordan vi kan koble det miljøfaglige arbeidet med miljøfyrtårnsatsingen, sier institusjonsleder Anne Kvilhaug. 

Hun forteller at det hele begynte med et stramt budsjett som satte begrensninger på aktiviteter, men som skulle vise seg å gi inspirasjon og åpne muligheter. 
 
- Ved å ta vare på tingene våre bedre og spare mer, fikk vi mer penger til sosialt arbeid, turer, samvær og dialoger. Vi så også at «fotavtrykket» på miljøet ble mindre, forteller hun. 
 
Har grønne standarder 
Anne Kvilhaug mener det grønne arbeidet handler om kulturbygging, ledelse, holdninger, systematikk og opplæring. 
 
- Nå får vi ungdommen ut i naturen og bygger kompetanse og mestring. Vi tar vare på naturen, og lærer å sette pris på de små tingene. Dette er også nyttig og bærekraftig når ungdom flytter for seg selv, sier Kvilhaug. 

Tiltak som gjøres ved CRUX institusjon Haugalandet 

  • Har standard for innkjøp, storkjøp av miljøvennlige produkter og en felles profil for alle avdelinger. Dette er ressursbesparende og sparer miljøet. 
  • Gikk tidlig til innkjøp av El-biler, noe som reduserte utgiftene og forbruket av fossilt brensel. 
  • Har gradvis innført varmepumper på avdelinger, noe som reduserer strømforbruket.  Lavere utgifter gir penger til aktiviteter.
  • Har fokus på gjenbruk, bruke opp varer og dele mellom avdelinger. 
  • Forsøker å være gode rollemodeller, slik at holdninger personalet viser overføres til ungdommer. Det gjør dem bedre rustet når de flytter i egen leilighet. 
  • Har innført måltall for matforbruk per uke, noe som har ført til at mindre mat blir kastet. 

 FONTENE: Om grønt sosialt arbeid ved CRUX institusjon Haugalandet  

Oppdatert