Gå til innholdet

FuelBox er et samtaleverktøy som består av en boks med kort som inneholder gode, åpne spørsmål som setter i gang viktige samtaler. Nå har CRUX og Fuelit inngått et samarbeid for å utvikle et spesialtilpasset opplegg som kan tas i bruk ved våre oppfølgingsvirksomheter. Boksen vil ha CRUX-logo, og vil også markedsføres av FuelBox for et større marked som jobber innenfor samme bransje.  

Vi opplever at arbeidet med vår egen FuelBoks engasjerer erfaringsnettverket, våre deltagere, lederne på oppfølgingssentrene og hovedkontoret, sier leder for erfaringsnettverket i CRUX, Morten Koldaas.

En FuelBoks inneholder ulike kategorier, hvor man velger et tema. Deretter trekker man et spørsmål som et utgangspunkt for refleksjon og samtale, både i grupper og i en-til-en samtaler. Dette skal bidra til å styrke og utvikle oss selv og våre relasjoner.

Erfaringsnettverk i CRUX består av syv erfaringskonsulenter, som jobber ved ulike oppfølgingsvirksomheter. Morten Koldaas er leder av erfaringsnettverket, og han forteller at de begynte de å jobbe med ideen om å ta i bruk Fuelbox ved virksomhetene for ett år siden.

Hvorfor spørsmål fra en boks?

- Vi ønsket å skape en ny arena for dialog, hvor vi ufarliggjør viktige samtaler og åpner opp for det vi trenger å snakke om. Det er ingen skjult agenda bak spørsmålene, etter som de trekkes tilfeldig opp av boksen. Dette er også en metodikk som sikrer at alle kommer til orde, og får trene på kommunikasjonsferdigheter og empati. Det skaper både deling og læring, og vi får nye, relevante og viktige refleksjoner og samtaleemner, sier Koldaas.


Egen CRUX FuelBox om et halvt år
Erfaringsnettverket synes ideen om å ta i bruk FuelBoks var veldig spennende.

- Sammen med ledelsen i seksjon oppfølging og lederne ved oppfølgingssentrene, ble det besluttet at vi skal utvikle vår egen Fuelbox som skal tilpasses vårt daglige arbeid.

Det er vi som bestemmer kategoriene og spørsmålene i boksen. Dette arbeidet gjør vi sammen med de som jobber i Fuelbox. Vi ønsker også å ta med deltagerne på oppfølgingssentrene i CRUX med i denne prosessen, sier han.

Arbeidet med boksen er godt i gang og målet er at den skal være klar om ca 6 måneder. Boksen vil også kunne være relevant for andre virksomheter i CRUX.

- Stiftelsen har bestilt et visst antall bokser som kommer til å bli fordelt. Fuelbox har rettigheter på å selge boksen videre til andre virksomheter som jobber innenfor våre fagfelt. Den vil bli markedsført med at det er erfaringskonsulentene i stiftelsen CRUX som har utviklet den, noe vi synes er veldig spennende. Og den kommer også til å ha logoen CRUX på seg, forteller Koldaas.

Oppdatert