Gå til innholdet
Fastlege, NAV sosialtjeneste eller ulike deler av spesialisthelsetjenesten kan henvise pasienter til behandling på CRUX Kalfaret behandlingssenter.
DSC_3664
(Ill.foto) Velkommen til oss på CRUX Kalfaret behandlingssenter.
Ferdig rettighetsvurderte henvisninger fra spesialisthelsetjenesten kan sendes direkte til CRUX Kalfaret behandlingssenter. Andre henvisninger sendes til en vurderingsenhet innen Tverrfaglige spesialiserte behandlingstjenester (TSB). Den nærmeste vurderingsenheten er Avdeling for Rusmedisin ved Haukeland Universitetssykehus (Helse Bergen)

Pasientene kan henvises til polikliniske tjenester eller til innleggelse i døgnklinikken. Dette avhenger av rusproblemets omfang og skadevirkninger.

Pasientene får plass i døgnklinikken når de er avgiftet; mange er innlagt i en avgiftningsenhet før de kommer til behandling ved vår døgnklinikk. Vi er behjelpelig med å lage plan for det. Alternativt kan vi gi pasienten tilbud i poliklinikken i forkant av innleggelsen. Der gjennomfører vi samtaler og ser til at pasienten selv trapper ned og avslutter bruken av rusmidler. Vi ønsker tett samarbeid med henviser i inntaksfasen så vel som senere. 

Henvisningens innhold
Henvisningen danner grunnlaget for den faglige saksbehandlingen og bør inneholde følgende informasjon:

 • Navn, adresse og telefonnummer
 • Telefonnummer som pasienten kan nås på
 • Familiesituasjon/bakgrunn
 • Rusmiddelhistorikk
 • Historikk og vurdering av psykisk og somatisk helsetilstand
 • Medisinering
 • Sysselsetting/trygdestatus
 • Involverte instanser, inkludert beskrivelse av samarbeidsrelasjoner
 • Tiltak som er iverksatt, planlagte tiltak og tidligere behandlingserfaring
 • Status i forhold til individuell plan
 • Behov for innleggelse til avgiftningsopphold (alternativt kan vi ha poliklinisk avrusning med urinprøvetaking)
 • Mål for behandlingen
 • Ressursene og ønskene til pasienten
 • Situasjoner som kan gi brudd i behandlingen

Oppgi kontaktinformasjon slik at det er lett å nå deg som henviser dersom vi har spørsmål til henvisningen.

Besøke oss?
Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker en uforpliktende informasjonssamtale og et besøk på CRUX Kalfaret behandlingssenter.

Oppdaterte ventetider
Oppdaterte ventetider hos oss finner du på Frittsykehusvalg. Klikk deg inn på rusbehandling i Helse Vest Regionalt Helseforetak.

Har du spørsmål knyttet til ventetider, målgruppe eller henvisning av pasienter? Ta kontakt med oss.
Oppdatert