Gå til innholdet

Så langt tilbake som i 2011, ble det gjennomført en undersøkelse rundt driftsstyrene i stiftelsen. Den resulterte i at de lokale styrene ble avviklet for institusjonene (CRUX helse og oppvekst), men beholdt for oppfølgingssentrene. Siden har det rent mye vann i havet, organisasjonen har utviklet seg. Linjestrukturen er blitt tydeligere og støttesystemene er mer på plass.
Direktør i CRUX mestring og fellesskap Ruth Ingrid Ulstein Bøe

Tidligere i år ble det derfor foretatt en ny tilsvarende undersøkelse som ble besvart av alle ledere og driftsstyreledere for oppfølgingsvirksomhetene. De ble bedt om å evaluere driftsstyrenes rolle og oppgaver på basis av oppdragsbeskrivelsen, og ta stilling til behovet for et lokalt forankret styre i fortsettelsen.

Hovedstyret har videre drøftet behovet for driftsstyrer som organisasjonsledd på bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen, og gjort følgende vedtak.

Vedtak:      
"Den generelle ordningen med driftsstyrer i CRUX mestring og fellesskap avvikles med virkning fra 1. juli, 2023. 
Generalsekretær gis myndighet til å vurdere unntak fra dette, i tilfeller der samarbeidsparter har krav eller ønske om å forholde seg til et lokalt driftsstyre. Generalsekretær gis også myndighet til å opprette lokale ordninger for støtte rundt driften av den enkelte virksomhet ved behov HS-Sak 7.23)".

Resultatene av undersøkelsen har vært gjennomgått med ledergruppa. Driftsstyrelederne er også orientert, og tar informasjonen videre. De tilbakemeldingene vi fikk gjennom undersøkelsen var ikke entydige, selv om de peker ut en vei videre. Det kommer fram at det fortsatt er behov for å sikre en god lokal forankring og kontakt med lokale støttespillere. Men som flere er inne på, så trenger ikke det å være i form av et eget driftsstyre underlagt hovedstyret.

Vi har satt ned en arbeidsgruppe skal komme med forslag til alternative ordninger for å sikre ivaretagelse av behovet for lokalt forankret støtte rundt driften. (Jfr. HS-vedtaket). Flere har foreslått en eller annen form for ressursgruppe, satt sammen av folk som kjenner de lokale forholdene og kan bidra med råd og veiledning.

Det er viktig for meg å poengtere at den innsatsen som er lagt ned av driftsstyrene har vært både betydelig og betydningsfull. Flere av styremedlemmene har fulgt virksomheten sin i mange, mange år, og det er opparbeidet sterke relasjoner som går begge veier! Så en stor takk går til alle disse gode støttespillerne. Samtidig har jeg stor tro på at vi skal klare å finne en god vei videre.

Ruth Ingrid Ulstein Bøe
Direktør, CRUX mestring og fellesskap

Oppdatert