Gå til innholdet

Døgnavdelingen har 15 plasser for utredning og behandling av unge mennesker med psykiske lidelser, hvor psykose er en del av bildet. I tillegg har vi to brukerstyrte plasser.

dronebilde
Døgnavdelingen holder til i landlige omgivelser i Lier kommune

En innleggelse hos oss innebærer nødvendig utredning og kartlegging, et vidt spekter av behandlingsmuligheter, undervisning, konkret tilrettelegging, hjelp og støtte. Dette foregår i hyggelige omgivelser, hvor den rolige atmosfæren fra en tidligere veldreven landbrukseiendom er kombinert med dagens krav til trivsel og funksjon. 

Varighet på oppholdene varierer, fra et par måneder til mer langsiktige opphold opp mot et år. Oppholdets lengde vurderes ut fra den enkeltes behov. Alle får utarbeidet en individuell, helhetlig behandlingsplan med målsetting og antatt utskrivningsdato. Det gjør innhold og lengde på oppholdet mest mulig forutsigbart.

Våre tilbud

 • Miljøterapi
 • Psykoterapi, individuelt/gruppe
 • Ferdighetstrening
 • Undervisning i ulike emner, der man fokuserer på tilfriskning
 • Familiesamarbeid med familien og flerfamiliegruppe
 • Medikamentell behandling
 • Friluftsliv og trening
 • Kreative aktiviteter inklusiv musikk

Vesentlig metode i arbeidet 

 • Utarbeiding av en helhetlig behandlingsplan i nært samarbeid mellom pasient, behandler og primærkontakt(er). 
 • Behandlingsoppholdet struktureres gjennom dagsplaner, ukeplan og en fasemodell.
 • Alliansebygging, dialog og samarbeid mellom behandler, miljøpersonalet og pasient.
 • Systematisk bruk av hele miljøet på Bergfløtt. Møter, aktiviteter, måltider, tekstilverksted, fysisk aktivitet, sosialt samvær, turer med mer brukes aktivt for kartlegging og observasjon. Dette med tanke på å skape struktur, og for å gi rom for utprøving. Alle pasienter knyttes til et team. 
 • Medisinering forutsettes vurdert og gjennomført i dialog mellom pasient og lege/behandler/miljøpersonalet og synliggjøres i behandlingsplanen.
 • Individualsamtaler 1-2 ganger i uken til fast tid og struktur. 
 • Trekantsamtaler mellom pasient, primærkontakt og behandler etter behov.
 • Faste samtaler med familie og flerfamiliegruppe. 
 • Faste behandlingsmøter og teammøter.
 • Pasientundervisning en gang i uken for alle pasienter.
 • Fysisk aktivitet både i gruppe og individuelt. 
 • Møter med eksterne samarbeidspartnere. 
 • Motivasjon og bidrag til etablering av Individuell Plan (IP) 

Gruppetilbud

IMR-gruppe: IMR står for Illness Management and Recovery, og er et kurs i gruppe eller individuelt, som har fokus på pasientens egne tilfriskningsmål. Det gis undervisning i ulike emner, som skal gi pasienten informasjon og kunnskap som kan hjelpe til å mestre egen lidelse og selv ta aktiv del i behandlingen for å nå målene sine.

En-familiegruppe: (Psykoedukasjon) Målet er å gi best mulig støtte og hjelp i hverdagen, gjennom samtaler, undervisning og problemløsning.

Flerfamiliegruppe: (Psykoedukasjon) Døgnavdelingen og poliklinikken samarbeider om dette tilbudet. Det er en gruppe der flere pasienter og deres familier jobber sammen om problemløsninger.

Kunst- og uttrykksterapi: Tilbys i samarbeid med poliklinikken, enten individuelt eller i en liten gruppe.

Turgruppe: Ulike turer, med fokus på sosiale eller kulturelle opplevelser.

Matkurs: 6 ukers kurs med 2-3 pasienter. Enkel opplæring i matlaging, planlegging, handling og økonomi med kursbevis for fullført kurs.

Utskrivelsesprosessen
En vellykket behandling innebærer en vellykket utskriving, med overføring til egen bolig i kommunen. Vi har søkelys på å etablere pasienten trygt og gradvis i kommunen. Ved å ha tydelig fokus på overføring av kunnskap, erfaring og nedtrapping av relasjonen. Det skal sikre et solid grunnlag for at etablering i egen bolig skal fungere.

hage
Beliggenhet

Døgnavdelingen ligger i landlige omgivelser i Lier kommune i Buskerud fylke.

Besøks – og postadresse er:
Bergflødtveien 69, 3404 Lier
Oppdatert