Gå til innholdet
Døgnavdelingen har 12 plasser for utredning og behandling av unge mennesker med schizofreni- og psykoseproblematikk. I tillegg har vi to brukerstyrte plasser. Et mål for oss er at den enkelte skal oppleve bedring, økt mestring og positiv endring i livssituasjonen.
bygningen-dognklinikk
Døgnavdelingen holder til i landlige omgivelser i Lier kommune.
Varighet på oppholdet varierer fra et par måneder til mer langsiktige opphold over flere måneder. Alle får utarbeidet en individuell, helhetlig behandlingsplan med målsetting og antatt utskrivningsdato. Det gjør innhold og lengde på oppholdet mest mulig forutsigbart.

En innleggelse hos oss innebærer nødvendig utredning og kartlegging, et vidt spekter av behandlingsmuligheter, undervisning, konkret tilrettelegging, hjelp og støtte. Dette foregår i hyggelige og landlige omgivelser.

Vårt tilbud
  • Miljøterapi
  • Psykoterapi, individuelt/grupper
  • Ferdighetstrening
  • Undervisning
  • Familiesamarbeid med en- og flerfamiliegruppe
  • Medikamentell behandling
  • Friluftsliv og trening
  • Kreative aktiviteter inklusiv musikk
  • Gruppetilbud (se eget avsnitt nedenfor)

Kort om våre gruppetilbud

IMR-gruppe
IMR står for Illness Management and Recovery og er et kurs/gruppetilbud eller individuelt tilbud som fokuserer på pasientens egne tilfriskningsmål. Det gis undervisning i 11 ulike emner som skal gi pasienten informasjon og kunnskap som kan hjelpe å mestre egen lidelse og selv ta aktiv del i behandlingen for å nå målene sine.

REACT
Digital undervisning og veiledning til pårørende

Enfamiliegruppe
Psykoedukativ undervisning til en familie

Flerfamiliegruppe
Tilbys i samarbeid med poliklinikken. Psykoedukativ gruppe hvor flere pasienter og deres familier jobber sammen om problemløsninger.

Kunst- og uttrykksterapi
Tilbys i samarbeid med poliklinikken, enten individuelt eller i en liten gruppe.

Turgruppe

Matkurs
Seks ukers kurs med 2-3 pasienter. Enkel opplæring i matlaging, planlegging, handling og økonomi med kursbevis for fullført kurs.

Utskrivelsesprosessen
En vellykket behandling innebærer en vellykket utskriving med overføring til egen bolig i kommunen. Vi har søkelys på å etablere pasienten trygt og gradvis i hjemkommunen. Ved å ha tydelig fokus på overføring av kunnskap, erfaring og nedtrapping av relasjonen, sikrer vi et solid grunnlag for at etablering i egen bolig skal fungere.

Beliggenhet
Døgnavdelingen ligger i landlige omgivelser i Lier kommune i Viken fylke.
Besøks – og postadressen er Bergflødtveien 69, 3404 Lier. 
Oppdatert