Gå til innholdet

1. februar 2024 startet Gry Alnes (45) som ny institusjonsleder ved barnevernsvirksomheten CRUX Nesodden. Hun er utdannet sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og har jobbet innen rusfeltet siden 2004. De siste 3,5 årene har hun vært nestleder ved Exit mestringsenhet, som er en rusinstitusjon for unge voksne i regi av Oslo kommune. 

 
 
Gry Alnes er ny institusjonsleder ved CRUX Nesodden. Foto: CRUX

-Jeg har også jobbet på Sprøyterommet (nå Brukerrommet), ved Rusakuttmottaket (Oslo Universitetssykehus) og 7,5 år som ruskonsulent og seksjonsleder ved Nav Grünerløkka. Nå tar jeg master i verdibasert ledelse ved VID på deltid, så til neste år gjenstår masteroppgaven. Da ønsker jeg å skrive noe om ledelse og implementering av verdier i organisasjoner, eller psykologisk trygghet i arbeidsmiljø/organisasjoner og leders rolle, forteller hun.

Hvorfor søkte du jobben på CRUX Nesodden?

- Jeg hadde noe kjennskap til CRUX Nesodden fra før, men jeg ante ikke at stiftelsen CRUX er så store og omfattende, med så mange ulike avdelinger og ansatte!

- For egen del kjente jeg at tiden var inne for å prøve meg i rollen som institusjonsleder. For meg er fokuset som CRUX har veldig treffende, både med tanke på verdigrunnlag og fokus på nestekjærlighet. Dette skal gjennomsyre den jobben vi gjør i alle ledd av organisasjonen.

God kultur med trygge voksne

- Å kunne bidra som institusjonsleder for en barnevernsinstitusjon ser jeg på som veldig spennende og utfordrende. I første omgang er mitt fokus nå å få oversikt over og kjennskap til ungdommene, de ansatte, mine og våre arbeidsoppgaver.

- På lengre sikt ønsker jeg å bidra til en god kultur der ansatte opplever psykologisk trygghet, raushet og at vi vil hverandre vel. Vi skal kunne gi hverandre tilbakemeldinger og spille hverandre gode, jobbe godt sammen og være trygge voksenpersoner for de ungdommene vi skal løfte. For å være trygge og solide voksne rollemodeller, må også vi opptre raust, respektfullt og modent overfor hverandre, sier Alnes. 

Oppdatert