Gå til innholdet
Crux oppfølgingssenter ønsker å være en base for individuell oppfølging, samvær og fellesskap, og et utgangspunkt for aktivitet og turer.
DSC_2528
Vi ønsker å styrke selvfølelse og mestringsevne
Oppfølging
Individuell oppfølging
Med utgangspunkt i samtaler ønsker vi å gi støtte og hjelp til de utfordringer og det endringsarbeidet den enkelte deltaker står overfor. Vi ønsker å ha fokus på hele mennesket. Vi kan gjerne være med i ansvarsgrupper, hjelpe til med å skrive søknader etc. hvis du ønsker det.

Rusfritt miljø
Av hensyn til alle som skal være en del av Crux oppfølgingssenteret vektlegger vi et rusfritt miljø. Er det perioder hvor det er vanskelig for deg å være rusfri kan vi møte deg på et avtalt sted, eller på Crux oppfølgingssenter utenom ordinær åpningstid.

Arbeidstrening
Arbeidstiltaket Crux Vedlikehold gir tilbud om arbeid 4 dager i uken. Deltakerne møter kl 9 til frokost og planlegging av dagen. Deretter er de ute på arbeid til kl. 15. Crux Vedlikehold tar forskjellige vedlikeholdsoppdrag for privatpersoner, borettslag og næringsliv.

Oppfølging av domfelte

Crux oppfølgingssenter har et nært samarbeid med Åna fengsel og Stavanger fengsel. Vi har regelmessig samtaler/besøk i fengslene og fengslene deltar også på aktiviteter ved Crux.

Gjennom samarbeid med Rogaland friomsorg kan domfelte gis anledning til å sone samfunnsstraff og soning med elektronisk kontroll på Crux.

Oppdatert