Gå til innholdet

CRUX Tilja oppfølgingssenter i Skien og Gjerpen menighet har samarbeidet om prosjektet «PILEGRIM langs samme vei» hvor både deltakere ved oppfølgingssenteret og medlemmer av menigheten deltok. 

-Målgruppen var de som søker fellesskap med andre, og som er søkende i seg selv. Sammen fikk vi oppleve et godt fellesskap hvor vi knyttet bånd mellom Gjerpen menighet og CRUX Tilja, men ikke minst bånd mellom hver enkelt på pilegrimsvandringen, forteller virksomhetsleder Alexander H. Egeland.

I løpet av våren har deltakerne i prosjektet hatt ukentlig gå-trening, og tre temasamlinger med informasjon om hva det vil si å gå pilegrimsvandring, HLR, og etablering av et godt fellesskap i gruppen.

-I tillegg gjennomførte vi en vellykket prøvevandring fra Svanstul til Luksefjell med overnatting i mai. Alt dette var gode forberedelser til vår pilegrimsvandring «Mellom dei kvite kyrkjene rundt Tinnsjøen».

14. juni var endelig dagen for pilegrimsvandringen kommet. Deltakere, frivillige og ansatte ved CRUX Tilja var klare for årets utfordring. Som en del av laget deltok prest Øystein Aronsen fra Gjerpen menighet som har vært aktiv i prosjektet.

-Over fire dager gikk vi fra kirke til kirke rundt Tinnsjøen. Vi tilbakela opp mot 50 km på nydelige og godt merkede stier, i til dels krevende terreng. Sammen fikk vi ta del i en fantastisk naturopplevelse. Sammen var vi sultne, slitne, delte liv, tro og fellesskap. Dette var en uforglemmelig opplevelse, full av mestring og tilstedeværelse i øyeblikket, forteller Hoffsbakken.  

Han ønsker å rette en stor takk til Gjerpen menighet, Øystein Aronsen, og pilegrimsvandrer Sidsel Kløverød som har bidratt med gode råd og tips i forberedelsene.

-En stor takk også til Sport 1 Arkaden for gode tilbud, og ikke minst Grenland friluftsråd for generøst utlån av utstyr, legger han til 

Oppdatert