Gå til innholdet
CRUX Torridalsveien er opptatt av å ha et godt samarbeid med ulike aktører for å gi et best mulig tilbud til våre brukere. 
2
Ansvarsgrupper
Vi deltar i ansvarsgrupper rundt den enkelte bruker 1-2 ganger pr. år. I disse gruppene sitter pårørende, primærkontakter fra boligene, lærere og representanter fra spesialhelsetjenesten osv. Vi trekkes også med når det lages individuelle planer (IP) for den enkelte bruker.

Samarbeid med pårørende
Foreldre/pårørende inviteres hvert år til foreldremøte. Vi er også i nær dialog med de foresatte gjennom hele året, for å følge opp og jobbe mest mulig i samme retning som hjemmet. To ganger i året inviterer vi til fest, hvor alle pårørende og primærkontaktene i bolig blir invitert.

Andre samarbeidspartnere 
Ellers har virksomhetsleder samarbeid med andre virksomhetsledere i samme etat i kommunen. Vi har også kontakt med Lund menighet som CRUX Torridalsveien sokner til. De inviterer oss til jul- og påskevandring og tilrettelagte gudstjenester.
Oppdatert