Gå til innholdet

I morgen er det oppstartsmøte for to nye CRUX-virksomheter som skal i gang med miljøtårnsertifisering.

CRUX ønsker å sette et enda tydeligere grønnere avtrykk.

Som kjent er hovedkontoret og CRUX Torridalsveien i Kristiansand nå miljøfyrtårnsertifisert. Denne høsten er det virksomhetene i oppfølgingsseksjonen som står for tur.

Oppstartsmøte 15.september
I morgen er det felles oppstartsmøte med disse virksomhetene:

  • CRUX Huset oppfølgingssenter i Tromsø
  • CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen. 

Da stiller virksomhetslederne, verneombudene og den sentrale miljøgruppa, som består av seniorrådgiver Asbjørn Sagstad, kvalitetsleder Marthe Lundby Espenes og fagkonsulent Anders Mathisen og seksjonsleder Ruth Ingrid Ulstein Bøe. I tillegg deltar Kerstin Siemonsen fra miljørådgivningsfirmaet Bergfall. Hun er CRUX sin eksterne rådgiver i denne prosessen. Denne gangen blir også virksomhetsleder Gunnveig S. Rykkelid fra CRUX Torridalsveien med, for å dele av sine erfaringer etter at de nylig ble sertifisert.

Nytt oppstartsmøte 8.oktober
Videre er det berammet nytt oppstartsmøte 8.oktober for:

  • CRUX Vindfanget oppfølgingssenter i Os
  • Crux oppfølgingssenter i Sandnes
  • CRUX Jarlegården oppfølgingssenter i Steinkjer. 

Sist ut i 2020... 
De tre siste virksomhetene som skal sertifiseres i år er:

  • CRUX Tilja oppfølgingssenter i Skien 
  • CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter i Hokksund
  • CRUX Hamartiltakene.

Dato for oppstartsmøte er ikke satt for disse, men det blir trolig i slutten av oktober. Det er et mål at alle virksomhetene i oppfølgingsseksjonen skal være sertifisert innen nyttår.

- Tanken er at alle får brukertilganger til hverandres miljøkartlegginger, og dermed kan bruke av hverandres materiell. Dette blir tidsbesparende for virksomhetene, pluss at en slik utveksling kan ha andre positive synergier, sier Sagstad.

I disse dager er CRUX Kalfaret behandlingssenter i slutten av sin prosess med sertifisering. I 2021 og starten av 2022 skal resten av CRUX Helse og oppvekst sertifiseres. Rekkefølgen på virksomhetene kommer senere.

Når vil hele stiftelsen CRUX være ferdig sertifisert?

- Vi har en frist innen 1. mars 2022. Da er det gått tre år siden hovedkontoret ble sertifisert, og det er tid for resertifisering. Alle virksomhetene skal for øvrig re-sertifiseres hvert tredje år, sier Sagstad.

Oppdatert