Gå til innholdet

Onsdag 16.juni møttes ideell sektor og regjeringen til dialogmøte. Økonomiske utfordringer i koronatiden for ideelle i helsevesenet, og etterlysning av plan for oppfølgingen av 40%-målet i barnevernet var to av to av sakene som ble diskutert.

Generalsekretær i CRUX, Helmuth M. Liessem, er nestleder i arbeidsutvalget til Ideelt Nettverk
- For noen av virksomhetene har det påløpt betydelig økte kostander på grunn av endret behov for bemanning under krisen. Karantenebestemmelsene alene førte til at det raskt ble svært krevende bemanningssituasjoner på døgnenheter hvor det oppsto smitte blant pasienter eller ansatte, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem som representerte Ideelt Nettverk (IN).

Han forteller også at mange tiltak innen rus og psykisk helse har hatt redusert pågang under pandemien, uten at man vet hvorfor.

- Det er svært viktig at RHF’ene ikke reduserer årets bevilgning til de ideelle organisasjonene i denne
helt spesielle situasjonen. Vi opplevde å bli møtt på dette, da statssekretæren fra Helse- og omsorgsdepartementet ga uttrykk for at de ikke ville la redusert belegg som følge av koronapandemien føre til større økonomiske
belastninger for virksomhetene, sier Liessem.

Det har også vært tap av inntekter i mange arbeidstiltak som for eksempel bruktbutikker, sykkelverksteder, produksjonssteder for varer som selges. Disse har måttet stenge og har lidd store økonomiske tap, som er kritisk for å kunne opprettholde tilbudene. Redusert arbeidsgiveravgift og utsatte innbetalinger er ikke nok til å redde flere av disse virksomhetene.

- Vi fikk forståelse for våre bekymringer knyttet til dette, men ingen konkrete løfter, påpeker Liessem.

Mangler plan for vekst i ideelle institusjonsplasser i barnevernet
I Granavolden-plattformen har regjeringen har forpliktet seg på å følge opp Stortingets anmodningsvedtak om å øke andelen ideelle tilbydere av institusjonsplasser i barnevernet til om lag 40 prosent innen 2025. Det innebærer en tilnærmet dobling av antall ideelle institusjonsplasser i løpet av de neste 4-5 årene.

- IN opplever at ideell sektor er svært villig til å bidra med innsats og ressurser for å nå dette målet, men det er behov for at det etableres en framdriftsplan for hvordan regjeringen vil at denne veksten skal skje, inkludert milepæler for når de ulike vekstmålene skal være oppnådd, sier Helmuth M. Liessem.

Et slikt veikart gir forutsigbarhet for de ideelle organisasjonene, og er avgjørende for at sektoren skal kunne legge realistiske vekstplaner som samstemmer med regjeringens. Det ble derfor stilt spørsmål til regjeringen om hvordan de vil legge opp til en samhandling med ideell sektor for sammen å nå målsettingen.

- Statssekretæren i Barne- og familiedepartementet lovet at de ville komme tilbake med tydeliggjorte planer for dette, og planer for dialog med ideelle leverandørene i løpet av høsten. Det ser vi frem til, sier Liessem som opplevde myndighetene som lydhøre for innspill.

- Det ble ikke gitt garantier, men de var positive til ideell vekst i barnevernet, og til at konsekvensene av koronaepidemien for ideell sektor skal reduseres mest mulig, sier han.

Oppdatert