Gå til innholdet

Ann-Hege Brustad er ny virksomhetsleder ved våre to oppfølgingssentre i Bergen og Os. Hun kommer fra Kriminalomsorgen, er utdannet fengselsbetjent og har en grad i ledelse fra BI.
Ann-Hege Brustad er ny leder ved to av oppfølgingssentrene i CRUX

-De siste årene har jeg vært fengselsinspektør og prosjektleder for en avrusningsenhet som er en nasjonal pilot i Bjørgvin fengsel. Jeg har også jobbet i Røde Kors, og i NAV, både på statlig og kommunal side, forteller hun.

Ann-Hege har lang erfaring som leder, blant annet for tverrfaglige- og tverretatlige team.  

-Jeg har jobbet mye i skjæringsfeltet mellom straff, behandling og sosialfaglig arbeid, sier Brustad, som kjente godt til CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen gjennom virksomhetens arbeid med domfelte. 

Hvorfor ønsket du å jobbe i CRUX? 

-CRUX sine verdier og teorigrunnlag traff meg. Det er trygt å komme inn i en organisasjon med så høy grad av profesjonalitet på mange områder, og jeg er glad for å kunne være med å drifte og utvikle virksomhetene CRUX Kalfarhuset og CRUX Vindfanget videre.

Oppdatert