Gå til innholdet
n8a3783

Vi er et oppfølgingstilbud i Bjørnafjorden for mennesker som ønsker å arbeide med endring i eget liv. Utfordringene kan for eksempel være knyttet til arbeidsmulighet, helse, psykiske utfordringer eller rusproblematikk.

Vi ønsker å være et trygt og godt værested hvor vi har fokus på at du kan bygge nye nettverk, få individuell oppfølging og arbeidstrening, og være med på aktiviteter og turer.

Ansatte og frivillige medarbeidere ønsker å invitere deltakerne inn i et rusfritt fellesskap hvor vi lager individuelle avtaler der den enkeltes behov blir tatt på alvor. I sårbare perioder tilbyr vi oppfølging utenfor senteret.

Ta kontakt
Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om oss, så inviterer vi deg til en liten prat og viser deg rundt i huset. Sammen finner vi ut om tilbudet vårt er riktig for deg, og hvordan vi best kan være en støtte og hjelp på veien videre. 

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Våre tjenester
Stiftelsen CRUX sine virksomheter tilbyr tjenester innen:

  • Psykisk helsevern
  • Barnevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med utviklingshemming

"Det finnes alltid muligheter"
Slagord

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
Kjerneverdier

 

 

Oppdatert