Gå til innholdet
CRUX Vindfanget oppfølgingssenter er en base for individuell oppfølging, arbeidstrening, fysisk trening, sosialt fellesskap og et utgangspunkt for aktiviteter og turer.
n8a4043
Aktivitetene ved CRUX Vindfanget er varierte, men arbeidsrelaterte oppgaver er sentralt.

Vi tilbyr:

  • Arbeidstrening i form av å jobbe ved CRUX Vindfanget vedlikehold som påtar seg tømrerarbeid for kunder i Bjørnafjorden og sør-Bergen
  • Arbeidstrening i form av å jobbe ved CRUX Vindfanget møbelsnekkeri
  • Fysisk aktivitet gjennom tilbud om turer/ friluftsliv
  • Matlaging og annet praktisk arbeid på huset
  • Hagearbeid og vedlikeholdsarbeid
  • Kreative aktiviteter på kunstrommet

Oppfølging
Vi legger stor vekt på individuell oppfølging gjennom planer for hver enkelt, samtaler, tilrettelegging og tett samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Vårt helhetsperspektiv/ arbeidshjulet er grunnlaget for arbeidet.

Arbeidstrening
Ved CRUX Vindfanget tilbyr vi kvalifisert arbeidstrening. Arbeidsveilederne er fagutdannet tømrere og møbelsnekker.

AFT-plasser
Vi har 3 AFT plasser som betyr Arbeidsforberedende tiltak, der vi samarbeider tett med NAV og Os Asvo om disse plassene.  

KVP-plasser
Vi har inntil 8 KVP-plasser hvor NAV er tett på i form av henvisning til disse plassene. Deltakerne i KVP deltar både i arbeidstreningsoppdragene og aktivitetene våre. De får tett oppfølging av miljøterapeut ved senteret.

Oppfølging av domfelte
CRUX Vindfanget oppfølgingssenter har samarbeid med kriminalomsorgen i form av at fengselet sammen med den innsatte tar kontakt med oss under soning. Vi tilbyr oppfølging i form av samtaler mot slutten av soning og kan da tilby oppstart ved senteret rundt løslatelse for å gjøre overgangen rundt løslatelse bedre. Vi er også en arena for samfunnsstraff og elektronisk kontroll (lenkesoning). 

Åpningstider
Vi har åpent for deltakere mandag, onsdag og torsdag. Tirsdag og fredag er satt av til individuell oppfølging, arbeid i CRUX Vindfanget vedlikehold, møter med samarbeidspartnere og administrasjons- og møtetid.

Dagsrytme
Oppfølgingssenteret
Kl. 10.00-14.00: Åpent hus med ulike aktiviteter

CRUX Vindfanget vedlikehold
Kl 09.00-15.00: Arbeidstid for de som jobber med CRUX Vindfanget vedlikehold og CRUX Vindfanget møbelsnekkeri

Oppdatert