Gå til innholdet
Vi tilbyr oppfølging av deg og din familie i ditt hjem, eller hvis du har flyttet for deg selv. Hos oss møter du trygge voksne mennesker med relevant utdanning, og som har lang erfaring med å jobbe sammen med barn og ungdom. 
jente-i-bolig
I CRUX er vi medvandrere som står opp for deg som opplever sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at du kan oppleve trygghet og nå dine mål. Når vi skal jobbe sammen, får du tildelt en koordinator som kan mye om de tingene du trenger hjelp til. 

Hva gjør koordinatoren min? 
Vi vil forsøke å finne en du kan passe godt sammen med. Dere vil få god tid til å bli kjent med hverandre. Alle miljøterapeuter er tilgjengelig på en egen mobil når du og familien har behov for det. Det er miljøterapeut sin oppgave å skape trygghet i treffene, og han eller hun vil samarbeide med personer i nettverket ditt når det behov for det.

Perioden du får oppfølging kan være fra noen få måneder til flere år. Hvor mange ganger dere møtes per uke, og hva dere bruker tiden på, avgjør dere i fellesskap.

Innhold i oppfølgingen kan være alt fra samtaler, ulike aktiviteter, matlaging, skolearbeid og spille spill til å øve på andre ting som er vanskelig.

Vi har også fellesaktiviteter sammen med andre miljøterapeuter og barn/ungdom som du kan være med på. Hva du ønsker å være med på er helt opp til deg selv. Alle aktivitetene er gratis.
I CRUX er vi medvandrere som står opp for deg som opplever sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at du kan oppleve trygghet og nå dine mål. Når vi skal jobbe sammen, får du tildelt en koordinator som kan mye om de tingene du trenger hjelp til. 

Hva gjør koordinatoren min? 
Vi vil forsøke å finne en du kan passe godt sammen med. Dere vil få god tid til å bli kjent med hverandre. Alle miljøterapeuter er tilgjengelig på en egen mobil når du og familien har behov for det. Det er miljøterapeut sin oppgave å skape trygghet i treffene, og han eller hun vil samarbeide med personer i nettverket ditt når det behov for det.

Perioden du får oppfølging kan være fra noen få måneder til flere år. Hvor mange ganger dere møtes per uke, og hva dere bruker tiden på, avgjør dere i fellesskap.

Innhold i oppfølgingen kan være alt fra samtaler, ulike aktiviteter, matlaging, skolearbeid og spille spill til å øve på andre ting som er vanskelig.

Vi har også fellesaktiviteter sammen med andre miljøterapeuter og barn/ungdom som du kan være med på. Hva du ønsker å være med på er helt opp til deg selv. Alle aktivitetene er gratis.

Hverdagen med oppfølging
I snitt har de fleste ungdommene oppfølging 8 timer i uken. Hva disse timene fylles med vil variere etter hva du har behov for. Dette finner du, koordinator og saksbehandler ut av sammen. Når dere er blitt enige om hvordan din oppfølging skal være, lager du og koordinator i CRUX en handlingsplan. I denne skriver dere ned hva som er målene for oppfølgingen og hvordan dere skal jobbe for å nå disse målene.

Oppfølging for deg som trenger hybeltrening
I CRUX har vi lang erfaring og mye kunnskap om å gi oppfølging og veiledning til ungdom som skal flytte i egen bolig. Hovedfokus i dette arbeidet er å lære deg som skal flytte for deg selv grunnleggende ting ved det å bo:

• Økonomistyring i egen bolig
• Å ha det godt i egen bolig; hvordan takle ensomhet og sette grenser for seg selv
• Kostholdsveiledning, renhold og hygiene
• Fokus på dagtilbud og sunne fritidsaktiviteter; betydningen av en meningsfull hverdag
• Psykisk helse

Oppfølging for deg med rusproblemer
Noen av verktøyene vi benytter i arbeidet med ungdom som har rusproblematikk er:

• Aktivt arbeid med bevisstgjøring, informasjon om hvordan rusmidler kan skade deg
• Motivasjonsarbeid ved bruk av motiverende samtaler og belønningssystemer
• Ulike kontrolltiltak som urinprøvetaking etter avtale med barneverntjenesten
• Struktur og forutsigbarhet i ungdommens hverdag
• Høyt fokus på skole/arbeid og aktivisering
• Fokus på positivt vennenettverk

Oppfølging for deg med psykiske vansker
Mange har ulike utfordringer i forhold til psykisk helse. Det kan dreie seg om redsel for å gå på skole, følelse av ensomhet, redsel for å være sammen med andre, angst, depresjon m.m.
Vi kan bidra til at du kan få en litt bedre hverdag og har tilgjengelige voksne som du kan prate med om dine utfordringer. Kanskje dere sammen kan lage en plan for å trene på det som er vanskelig?

Noen ungdommer trenger å få hjelp av helsesøster på skolen, psykolog eller andre for å få takle de utfordringer en strever med. Vi har god oversikt over hjelpeapparatet og kan bistå slik at du får hjelp av noen som er gode på nettopp det du sliter med.

Oppdatert