Gå til innholdet
dame-med-rodt-har

Stiftelsen CRUX sitt tilbud innen psykisk helsevern omfatter døgnbehandling, poliklinisk behandling og dagtilbud, og er i all hovedsak rettet mot unge mennesker med schizofreni/psykoseproblematikk. 

CRUX Bergfløtt behandlingssenter er et behandlingstilbud som ligger i Lier kommune, og har oppdragsavtale med Helse Sør-Øst RHF. 

Kunnskapsbasert 
Vi vet at endring er mulig, – og bidrar til dette gjennom høy faglig kompetanse med basis i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, samarbeid, tid, tålmodighet og realistiske forventninger. Det legges vekt på å gi et helhetlig behandlingstilbud hvor den enkeltes behov ivaretas og hvor et tett samarbeid med pårørende og med kommunene sees på som svært viktig.

Målsetting
Målet for vårt arbeid er at den enkelte bruker og pårørende skal oppleve en bedring som igjen skal øke evnen til å takle hverdagens utfordringer. Dette skal legge grunnlaget for en positiv endring av livssituasjonen, med bedre forståelse og innsikt i eget liv og i lidelsen.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 

CRUX Bergfløtt behandlingssenter er et behandlingstilbud for mennesker med schizofreni/psykose-problematikk. Virksomheten ligger i Lier kommune, og har oppdragsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Kunnskapsbasert
Vi vet at endring er mulig, – og bidrar til dette gjennom høy faglig kompetanse med basis i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, samarbeid, tålmodighet og realistiske forventninger. Det legges vekt på å gi et helhetlig behandlingstilbud hvor den enkeltes behov ivaretas og hvor et tett samarbeid med pårørende og med kommunene sees på som svært viktig.

Målsetting
Målet for vårt arbeid er at den enkelte bruker og pårørende skal oppleve en bedring som igjen skal øke evnen til å takle hverdagens utfordringer. Dette skal legge grunnlaget for en positiv endring av livssituasjonen, med bedre forståelse og innsikt i eget liv og i lidelsen.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 
Oppdatert