Gå til innholdet
bergflottbanner-speilvendt
CRUX Bergfløtt behandlingssenter er et behandlingstilbud for mennesker med schizofreni / psykoseproblematikk. Vi har avdelinger i Lier og Drammen kommuner.

Virksomheten er en del av stiftelsen CRUX (tidligere Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste) som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

Gjennom en oppdragsavtale mellom stiftelsen CRUX og Helse Sør-Øst RHF, er vi en del av det samlede psykiatriske spesialisthelsetjenestetilbudet i regionen og vi ligger under Fritt Sykehusvalg.
Oppdatert