Gå til innholdet

I Barne- og familiedepartementets høringsmøte om «Regjeringens mål om vekst for ideelle institusjonsplasser i barnevernet» i går 16. mars, ba generalsekretær Helmuth M. Liessem i sitt innlegg om forutsigbarhet for ideelle leverandører.
Generalsekretær i stiftelsen CRUX Helmuth M. Liessem

-Mitt budskap var at Bufdir bør legge frem et veikart som beskriver hvordan, hvor, når og på hvilke betingelser denne veksten skal skje. Veikartet bør være forpliktende for myndighetene og gi retning for dialogen med ideell sektor, sier Liessem.

Han poengterer at ideelle leverandører trenger denne forutsigbarheten for å kunne investere i eiendom, bemanning, kompetanse, opplæring og annet forberedende arbeid, slik at man kan bidra til regjeringens mål om vekst for den ideelle andelen institusjonsplasser.

-I tillegg bør kontraktene som inngås være fullt ut kostandsdekkende og fleksible, uten at vi skal ta risiko for belegg, legger han til.

Ga ros til statsråden
Liessem ga ros til statsråd Kjersti Toppe (Sp) for at hun er tydelig på at ideelle organisasjoner ikke skal kunne ha kommersielle eiere, og samtidig passere som ideelle på barnevernsfeltet.

-Norge bygger på en trespors-modell, som andre land med velutviklede velferdssamfunn, der vi har offentlige, kommersielle og ideelle tjenesteytere. Det er ikke hensiktsmessig å forkludre dette ved å innføre en hybrid-type organisasjon, sier Helmuth M. Liessem, som opplevde møtet som både nyttig og viktig.

-Forhåpentligvis er det starten for en ny dialogbasert giv i samarbeidet mellom BFD, Bufdir og ideell sektor, legger han til.

Statsråd Toppe var til stede på hele møtet, sammen med: Bufdir/Bufetat, Virke, IB, Oslo kommune, Fagforbundet, FO, Landsforeningen for barnevernsbarn, flere ideelle organisasjoner og en rekke andre interessenter.

Oppdatert