Gå til innholdet

For mange er Lindboe kjent fra perioden som barneombud (2012-2018). Etter dette jobbet hun som administrerende direktør i interesseorganisasjonen Private Barnehagers Landsforening (2021). Nå velger hun å blant annet gjøre en innsats i ideell sektor som styreleder i CRUX.

 
-Jeg gleder seg til å bli kjent med både styret og de som jobber i stiftelsen CRUX, og lære av deres erfaringer, sier Lindboe. Foto: privat

Lindboe har også bakgrunn som overlege ved Ullevål sykehus og forsker ved Folkehelseinstituttet.

Hva motiverte deg for å ta vervet som styreleder i CRUX?
-Jeg er veldig opptatt av gode tjenester og tilbud, spesielt til sårbare personer som barn, ungdom og mennesker med rusutfordringer. For å få det til mener jeg at vi trenger et supplement til det offentlige. Samarbeid mellom private og offentlige tjenester gjør alle bedre, man lærer av hverandre og får noe å strekke seg etter.

Hva håper du å kunne bidra til i organisasjonen?
-Jeg har mye erfaring fra å jobbe med synlighet og det å bygge et godt omdømme. CRUX er en viktig samfunnsaktør som bør lede an i mange viktige debatter. Det har jeg lyst til å bidra til, sier Lindboe.

Generalsekretær Helmuth M. Liessem er veldig fornøyd med at Anne Lindboe nå er ny styreleder.

- Lindboe har lang erfaring som leder, god organisasjonsforståelse og er opptatt av kvalitet og faglig innhold i tjenestene. Hun er også opptatt av CRUX som samfunnsaktør, og jeg tror at hun vil kunne bidra både med kunnskap og erfaring fra det å arbeide med politisk arbeid og synlighet, - samtidig som vi holder fast på god ledelse og faglighet i tjenesteutøvelsen vår. Jeg gleder meg til å samarbeide med Anne Lindboe om dette, sier Liessem.

Oppdatert