Gå til innholdet
Tiltaket handler om rehabilitering av personer, men har også en terapeutisk funksjon gjennom kognitive program og ved målrettet og strukturert arbeid.
sykling i skoegen
Vi ønsker å finne ressursene i hver enkelte
På CRUX Jarlegården oppfølgingssenter har vi fokus på å bli kjent med personen ”bak problematikken”, på ressursene i den enkelte og ta frem det positive. Trygghet, ærlighet og gjensidig respekt for hverandre, er en viktig forutsetning for å kunne starte en prosess sammen.

Sosialpedagogiske prinsipper
Vårt arbeidet er basert på kognitiv teori, Løftmetodikk og Motiverende Intervju (MI). Metodikken preges av en helhetstenkning ut fra sosialpedagogiske prinsipper der det er sammenheng mellom ideologi, fagforståelse, metodikk og praksis. I tillegg til fagspråket er verdibegreper som omsorg, respekt, håp, ansvar, lengsel, tro, glede og smerte viktige i vår sammenheng.
Oppdatert