Gå til innholdet

Før jul ble det satt i gang en stafettspleis i Steinkjer for å støtte BUA Steinkjer. - Per i dag har bedrifter, privatpersoner og foreninger "kjøpt" 14 pakker for til sammen rundt 200.000 kr. Dette er strålende! Pressen fikk sansen for formålet og har laget saker i sine nettaviser på hver utstyrspakke som har gått unna. Vi jobber fortsatt med å få med flere på spleisen, sier virksomhetsleder ved CRUX Jarlegården, Jørn Holmen.
BUA Steinkjer kan nå erstatte brukt og slitt utstyr etter støtte fra lokalsamfunnet .

BUA Steinkjer er et samarbeid mellom Steinkjer kommune og stiftelsen CRUX siden 2016. Målet med dugnaden er å få solgt alle 21 utstyrspakker til BUA som de trenger for å fortsatt kunne gi et godt tilbud til barn og unge. Idrettsutstyret lånes ut gratis slik at alle får muligheten til å være fysisk aktive uavhengig av økonomisk situasjon. Dugnaden ble initiert og planlagt av banksjef i Sparebanken Midt–Norge og virksomhetsleder ved CRUX Jarlegården oppfølgingssenter.

«Utstyrsrullingen» ble satt i gang ved at Sparebank 1 "kjøpte» den største pakken, som bestod av 50 par ski, til en verdi av 100 000 kroner. Banken utfordret e-verket NTE som har gjort det tilsvarende. Utstyrspakkene har en verdi mellom 2500-100 000 kroner.

Noen av dem som har kjøpt inn utstyrspakker
Sparebanken Midt-Norge, NTE (e-verk), Steinkjer bil, ElektroNord, InnoCamp, Wanted Antikk, Studio Albin, Norsk transfimator, Orion pizza grill A/S, Ecura care, Erling Koldaas og Statskog.

Oppdatert