Gå til innholdet

CRUX har tilnærmet normal drift av virksomheten. Oppfølgingssentrene er stengt, og følger opp deltakerne på annen måte.

Oppfølgingsentrene er tilgjengelig på andre måter for deltakerne.

Stiftelsen CRUX driver over 30 helse- og sosiale tiltak på ulike nivå innen helse og sosial sektoren. Med over 600 ansatte, 160 frivillige og flere hundre pasienter, deltakere, barn og unge, berører koronaepidemien oss på flere måter.

Status per 7.april 2020

Driften ved oppfølgingssentrene i CRUX
Vi driver oppfølgingssentre flere steder i landet, hvor personer over 18 år med rusproblematikk, sosiale tilpasningsvansker, erfaring fra soning eller som av andre grunner er ute av det ordinære arbeidslivet eller skole følges opp. Disse er nå stengt for fellesaktiviteter, men deltakerne følges opp individuelt. Vi dreier også noe av aktiviteten mot mer spissede tiltak som matutdeling, inkludert utdeling av påskeegg i disse dager.

Driften ved CRUX helse og oppvekst
På våre institusjoner, i våre fosterhjem og ved våre avdelinger for oppfølging av ungdom er det tilnærmet normal drift. Samtidig som flere ansatte er i karantene, har vi laget en beredskap for mulige scenarier videre. Tilgangen på smittevernutstyr er en utfordring som vi jobber med.

CRUX oppvekst - hjem kjører en Facebook-kampanje der vi oppfordret folk til å stille opp som midlertidig støttehjem for barn og familier i krise. Enten som midlertidige støttehjem for fosterhjemsfamilier i CRUX, eller så forventer vi et akutt behov for midlertidige hjem til barn i kriser, som vi også ber om bistand til. Responsen har vært overveldende, og meldinger fra interessenter renner inn. Dette er veldig gledelig!

En stor andel av tjenestene våre går tilnærmet normalt. Våre ansatte står på hver dag og trår til for å opprettholde driften der det er forsvarlig og mulig. De utviser stor kreativitet og fleksibilitet i disse dager. Samtidig har vi måtte stoppe noen tjenester for å bidra til den store dugnaden i solidaritet med dem som er aller mest sårbare i samfunnet. Det er motiverende å se at situasjonen på nasjonalt nivå er i ferd å stabilisere seg.

Hvordan tilbudene berøres, og annen nyttig informasjon om den enkelte virksomhet, kan du ellers finne ved å klikke deg inn på websidene til de ulike virksomhetene våre.


Oppdatert