Gå til innholdet
mg_3585

CRUX helse tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling på rusfeltet og psykisk helsevern.

CRUX driver to klinikker som gir behandling til unge mennesker med alvorlige rusmiddelproblemer. Tilbudet omfatter døgnklinikk, poliklinikk og dagbehandling. 

CRUX gir også behandling til unge mennesker med schizofreni / psykoseproblematikk. Her driver vi døgnklinikk, poliklinikk i tillegg til tilbudet om brukerstyrt seng. 

Omsorg, personlig nærvær og engasjerte behandlere er viktig for pasienter som står midt i krevende endringsarbeid. Vi ser at høy faglig kompetanse, samarbeid, realistiske forventinger, tid og tålmodighet gir resultater.
 

Oppdatert