Gå til innholdet
Har din bedrift vurdert å ta sosialt ansvar og utgjøre en forskjell i menneskers liv?
n8a3680
Er din bedrift en kommende samarbeidspartner for CRUX Vindfanget?
Vi ønsker å samarbeide med lokalt næringsliv om muligheten for arbeidspraksisplasser for våre deltakere. Vær med på å gi mennesker en ny sjanse, der mestringsopplevelser gir økt selvfølelse og en ny start. 

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om hva dette kan bety for bedriften din, og hva som kreves av oss for denne type samarbeid. 
Oppdatert