Gå til innholdet
Har din bedrift vurdert å ta sosialt ansvar og utgjøre en forskjell i menneskers liv?
n8a3832
Er din bedrift en kommende samarbeidspartner for CRUX Vindfanget?
Vi ønsker å samarbeide med lokalt næringsliv om muligheten for arbeidspraksisplasser for våre deltakere. Vær med på å gi mennekser en ny sjanse, der mestringsopplevlser gir økt selvfølelse og en ny start. 

Ta kontakt med oss for nærmere infomrasjon om hva dette kan betyr for bedriften din og hva som kreves for denne type samarbeid. 
Oppdatert