Gå til innholdet
gutt-sover-i-lovblader

I CRUX trenger vi ikke superhelter, men hverdagshelter. Vi trenger deg som setter barna først, og som ønsker å utgjøre en forskjell i et barns liv. Et godt fosterhjem skaper vi sammen.

Å være et godt fosterhjem handler om at det er de vanlige tingene som kan gjøre hverdagen trygg og god. Rutiner og vaner. Enkelte barn har aldri hatt det. For et barn som har hatt det vanskelig kan det å få oppleve vanlige ting gjøre en forskjell. 

Vi gir alt for barna
Hvis du vurderer å åpne hjemmet ditt for barn som trenger en trygg hverdag, håper vi du velger å samarbeide med CRUX. Målet vårt er ikke at alle skal bli fosterforeldre, men å finne flere. Selv om det stadig blir flere fosterhjem, er det enda flere barn som venter. Det vi kan love deg, er at vi vil gjøre alt for at du skal lykkes, i et felles ønske om å gi barna en best mulig fremtid.

Et godt fosterhjem skaper vi sammen
Hos oss får du som fosterforelder personlig oppfølging, og blir en del av et engasjert fellesskap. Vi har lang erfaring og høy kompetanse på å skape gode fosterhjem. Å være fosterhjem er en svært meningsfull oppgave med mange gleder. Krevende stunder hører som regel med. Da er det godt å ha noen i nærheten som også følger opp deg.

Den gode tvilen
Det er helt vanlig å tvile på om man er klar for denne viktige rollen. Usikkerheten kan være velbegrunnet, eller bare være et uttrykk for ansvarlighet. Å bli fosterforeldre er både en følelsesmessig og faglig modningsprosess. Prat med oss eller meld deg på et av våre kurs! Det vil gi deg en bedre forståelse av hva fosterhjem innebærer i praksis, og en avklaring på om det passer i din egen livssituasjon.

Bli med i fellesskapet
Som fosterhjem i CRUX, har du og dine, tilgang til flere faglige ressurser og sosiale tilbud, sammen med andre fosterhjem:

  • Grunnopplæring gjennom fosterhjemskurs
  • Kurs og veiledning i Circle of Security parenting (COS) og Traumebasert omsorg (TBO)
  • Personlig veiledning og oppfølging fra fagkonsulent
  • Bakvakt 24/7, året rundt
  • Fagdager
  • Gruppeveiledning med andre fosterhjem
  • Sosiale arrangementer – julelunsj, sommerlunsj og andre felles aktiviteter

Velkommen til et positivt miljø, preget av raushet og inkludering! 

Vi vet at en omtenksom og varm familie kan gi rammer og trygghet slik at barn kan være barn. Er du/dere en slik familie? Ta kontakt for en prat på tlf. 477 900 20 eller send oss en e-post.

Om CRUX
I CRUX tror vi på kraften i gode relasjoner, der det faglige og det vanlige virker sammen. Vi er en landsomfattende, ideell og diakonal stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet. Våre fire kjerneverdier som skal prege oss og vårt arbeid er: Helhjerte og Raus. Dristig og Solid.  

Eventuelt overskudd fra virksomheten går tilbake til driften, og legger grunnlag for god kapasitet og høy kvalitet på tjenestene over tid. Stiftelsen jobber lokalt med et bredt spekter av omsorgs- og behandlingstilbud til barn, ungdom og familier i sårbare og utsatte livssituasjoner. Innen barnevern er vår viktigste oppgave å gi barna og ungdommen en trygg hverdag med omsorg, medvirkning og utviklingsmuligheter. 

Oppdatert