Gå til innholdet
erle-korrekte-mal-med-ill.foto-2

Det er stadig behov for fosterhjem i Bergen og omegn. Hvis du vurderer å åpne hjemmet ditt for barn som trenger en trygg hverdag, håper vi du velger å samarbeide med CRUX.

God opplæring og tett veiledning
Fosterhjemmene i CRUX får god opplæring og veiledning. Hvert hjem får også en fosterhjemskonsulent som følger opp hjemmet og koordinerer det faglige arbeidet rundt barnet/ungdommen. I CRUX legger vi vekt på høy grad av tilgjengelighet og faglig kvalitet i vår oppfølging av fosterhjemmene, og tenker det er viktig å ha et kvalitetsmessig godt tilbud til barn som trenger gode forsterkede fosterhjem. Her kan du lese mer om å bli fosterhjem i CRUX hjem - Bergen

Hjemmebaserte tjenester
I tillegg til oppfølging av våre forsterkede fosterhjem og beredskapshjem, jobber vi også med hjemmebaserte tjenester på vegne av ulike kommuner. Vi tilbyr veiledning av kommunale fosterhjem, tilsyn, veiledningstjenester og kursing for å nevne noe. 

Om avdelingen
CRUX hjem - Bergen startet med fosterhjemsarbeid i 2014. Vi er en avdeling med ansatte med høy faglig kompetanse. I tillegg har vi mange flotte fosterhjem som inngår i vårt kollegiale fellesskap. 

Ta kontakt!
Har du spørsmål om søknad om plass, eller ønsker en uformell prat om å være fosterhjem i CRUX? Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat så finner vi ut av om dette er noe som passer deg og din familie.

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Barnevern
CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud:

  • Barnevernsinstitusjoner 
  • Fosterhjem og besøkshjem
  • Sentre for foreldre og barn 
  • Hjelpetiltak i hjemmet
  • Oppfølgingstilbud til ungdom.

CRUX tjenester innen andre fagfelt
Stiftelsen CRUX driver også tjenester innen:

  • Psykisk helsevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med psykisk utviklingshemming.

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)

Oppdatert