Gå til innholdet
I ditt hjem kan et fosterbarn finne den alminnelige hverdagen det trenger. Til tider er det en krevende oppgave, men det viktigste er å gi barnet en trygg hverdag med omsorg, medvirkning og utviklingsmuligheter.
08a5350_highres-2
Vi tror på kraften i gode relasjoner der det faglige og det vanlige virker sammen.           

Å være fosterhjem er å være der og stille opp for barn som trenger det mest. For et barn som har hatt det vanskelig, kan det å få oppleve vanlige ting gjøre en forskjell. Vi vet at en omtenksom og varm familie kan gi rammer og trygghet slik at barn kan være barn. Er du/dere en slik familie? 

Forsterket fosterhjem
Fosterhjem er langtidstilbud til barn/ungdom som av ulike årsaker ikke kan bo i sin egen familie og som trenger et hjem som kan gi de god omsorg og gode utviklingsmuligheter. Tilbudet tilpasses det enkelte barn/ungdom med ulike støttefunksjoner.

Beredskapshjem
Beredskapshjem er et midlertidig fosterhjem. Dette benyttes hvis det er en akuttsituasjon, og man venter på at barnets situasjon skal avklares nærmere.

Fulltidsengasjement
Som fosterhjem hos oss, er du barnevernsarbeider i eget hjem. Dette er et fulltidsengasjement og blir godtgjort 100% etter utdanning og erfaring. Vi har også god pensjonsordning for våre hjem. Hjemmene mottar i tillegg utgiftsdekning, som dekker alle utgifter knyttet til barnet. Det er ønskelig med to voksne i hjemmet, og helst ikke egne barn under 10 år.  

Tett oppfølging av fosterforeldre
Fosterhjemmene får tett og god støtte og oppfølging fra erfarne, kvalifiserte fagkonsulenter. Hvert hjem knyttes til en fast konsulent som følger opp fosterhjemmet, og koordiner er det faglige arbeidet rundt barnet/ungdommen. Det kan også være miljøterapeuter, fritidskontakter og støttehjem tilknyttet familiene slik at hvert barn får et godt og individuelt tilpasset tilbud. Vi er fleksible og strekker oss langt for at vi sammen skal lykkes i oppdraget. Fosterhjemmene inngår i tillegg i et fellesskap og et fagmiljø med andre fosterfamilier. 

Fag og kurs
Alle våre fosterhjem starter med en grunnopplæring gjennom våre fosterhjemskurs. Dette for å få kunnskap og innsikt om fosterhjemsarbeid, og hva dette handler om. Se ellers informasjon om våre fosterhjemskurs her.

Vi har et stort faglig fokus og alle våre fosterhjem gjennomgår kurs i Tilknyttingssirkelen, Circle of Security–parenting. COS-P er en tilknytningsteoretisk forankret og evidensbasert metode som skal fremme tilknytning mellom barn og foreldre. Hjemmene får også opplæring i Traumebevisst omsorg (TBO), om hvordan forstå barnets følelser og atferd i lys av hva det har opplevd, samt de metoder og intervensjoner som følger av denne forståelsesrammen.

Vårt verdisyn 
Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil. I vårt fosterhjemsarbeid har vi tro på kraften i gode relasjoner, der det faglige og det vanlige virker sammen. Våre kjerneverdier er Helhjertet og Raus, Dristig og Solid.

Om våre avdelinger
Det er et stort behov for forsterkede fosterhjem, og vi som en ideell aktør, ønsker å ta et samfunnsansvar i dette. I dag er vi etablert med tre avdelinger på Karmøy, i Bergen og i Steinkjer slik at vi kan tilby aktuelle hjem god og nær oppfølging der de bor. Vi har en genuin tro på at vårt arbeid utgjør en betydelig forskjell for fosterhjemmene, og ikke minst for barna, som får mulighet for vekst og utvikling i nye reparerende omsorgsrammer.                      

Det er fortsatt et stort behov for fosterhjem. Ta kontakt her dersom du vil ha mer informasjon om vårt arbeid, eller kanskje selv vurdere å bli fosterhjem. Helt uforpliktende. 

Oppdatert

Helhjertet og Raus - Dristig og Solid 
(Kjerneverdier i stiftelsen CRUX)