Gå til innholdet
medarbeider2017-56
Det er et godt kollegafellesskap i CRUX, med dyktige ansatte og frivillige medarbeidere som sammen gir et viktig tilbud til våre deltakere.

Ansatte
I CRUX mestring og fellesskap er det virksomhetslederne ved hvert oppfølgingssenter, som har overordnet ansvar for driften lokalt. Vi også erfarne og engasjerte miljøterapeuter, miljøarbeidere og arbeidsledere, hvor de fleste har relevant høyere utdanning og lang erfaring fra feltet. 

Frivillige medarbeidere
I tillegg har vi knyttet til oss mange frivillige medarbeidere som gjør en stor innsats i fellesskapet, både sosialt og praktisk. Først og fremst gjennom å være seg selv i samvær med deltakerne, formidle omsorg, forutsigbarhet, stabilitet og trygghet. Kjernen i det frivillige engasjementet er samvær, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne på senteret og på turer. Vi ønsker et miljø som er trygt, støttende og oppmuntrende. Et miljø som ser mulighetene hos den enkelte.
Oppdatert