Gå til innholdet
mann-med-lue-ettertenksom
Samarbeid med fengsel 
Vi ønsker god tilbakeføring etter avsluttet soning. Oppfølging av domfelte er et eget satsingsområde i samarbeid med fengsler og friomsorg. Overgangen fra soning til frihet har et spesielt fokus. Vi har samarbeidsavtaler med alle regioner innen kriminalomsorgen. Vi har mulighet til å gjøre en innsats inn i soningsanstaltene for å bygge relasjoner til innsatte. Oppfølgingstiltakene kan bidra inn i fengselets rehabiliteringsarbeid og tilby turer og aktiviteter. 

Samarbeid med friomsorgen
Gjennom samarbeid med friomsorgen kan vi tilby gjennomføring av samfunnsstraff og oppfølging av personer som er under elektronisk soning. I tillegg til oppgaver knyttet til driften av oppfølgingssentrene har flere av våre virksomheter egne arbeidstreningstiltak. Dermed har vi gode muligheter til å tilby meningsfylte oppgaver, også til de som er på soning. 

Oppfølging etter soning
Vår erfaring er at mange fortsetter å bruke oppfølgingssentrenes tilbud også etter at soningen er avsluttet. Vår rolle som en link mellom livet innenfor og utenfor murene, bidrar til å sikre en god tilbakeføring for våre deltakere.
Oppdatert