Gå til innholdet
blomsterkasse
CRUX har i dag ett tilbud for mennesker i aktiv rus, som er lokalisert i Hamar kommune.

CRUX Arbeideren ønsker å bedre livskvaliteten og redusere de helsemessige skadene av rusmiddelbruk, uten å kreve rusfrihet av deltakerne. Her får man tilbud om nødvendig helsehjelp, brukerutstyr, varme måltider, matutdeling, oppfølgingssamtaler og videreformidling til andre tjenester ved behov. L

Oppdatert