Gå til innholdet
Det er mange spørsmål som kan dukke opp når man vurderer om fosterhjem er noe for deg og din familie. Nedenfor ser du noen problemstillinger vi ofte får henvendelse om.
erle-gronn-jakke
Ill.foto

Har du flere spørsmål eller ønsker du en uforpliktende prat om det å være fosterhjem?
Kontakt en av våre avdelinger ved å klikke på linkene oppe til høyre, eller ta kontakt her så ringer vi deg opp igjen. 

Ofte stilte spørsmål

Hvor henvender jeg meg hvis jeg er bekymret for et barn eller ungdom?
I hver kommune er det en barneverntjeneste hvor det er mulig å ta kontakt og drøfte problemstillinger. Du kan ta kontakt på telefon eller send en skriftlig bekymringsmelding. 
Kan man søke ungdom direkte inn på en av avdelingene til CRUX?
Nei, plasseringer i institusjon foretas av barnevernet i samarbeid med fagteamene i det statlige barnevernet. Plasseringer foretas med hjemmel i barnevernloven. De mest brukte lovparagrafene er 4.4, 5. ledd, 4-24, 4-26 og 4.12. 
Hvem kan kontakte barnevernet? 
Alle kan kontakte barnevernet, både familie, venner og naboer. 
Hva kan man ta opp i samtale med barneverntjenesten? 
Du kan snakke med barnevernet om både bekymring knyttet direkte til barnet/ungdommens atferd eller livssituasjon i hjemmet. 
Er det andre som kan gi hjelp? 
Mange tenåringer opplever i perioder at livet kan være vanskelig. Det kan derfor være behov for samtalepartnere som kan være til hjelp med å sortere tanker og opplevelser. Lege og barnevernets leder har henvisningsmyndighet til Barne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). På skolene kan helsesøster og rådgiver kontaktes. Mange kommuner har også helsestasjon for ungdom, der ungdommer kan møte lege og helsesøster. 
Hva skjer når barnevernet har mottatt en bekymringsmelding? 
Når barneverntjenesten har mottatt en bekymringsmelding har de 1 uke til å beslutte om de skal ta saken videre for en undersøkelse etter Lov om Barneverntjenester § 4-3 eller henlegge meldingen. Dersom det blir besluttet en undersøkelse har barneverntjenesten 3 mnd til å gjennomføre undersøkelsen. 
Hva er et hjelpetiltak? 
Et hjelpetiltak kan spenne fra samtaler på kontoret til plassering av ungdom på institusjon. De fleste hjelpetiltak som iverksettes er hjembaserte og kan innbefatte aktivitetstilbud, familiestøtte og andre lignende tiltak. 
Hva gjør man når det er krise? 
I akutte situasjoner kan man i de største byene kontakte byens barnevernvakt som er knyttet til politiet. Barnevernvakten vil da rykke ut og møte ungdommen. De vil også kunne foreta akuttplassering for en kort periode. Saken vil så bli overført til det lokale barnevernet for videre oppfølging.
Oppdatert