Gå til innholdet
Her finner du kontaktinformasjon til ansvarlige for inntak ved våre virksomheter i CRUX oppvekst.

Inntak institusjon
Alle inntak til institusjonene starter via barneverntjenesten der barnet/ungdommen bor. Henvisningene går via enhet for inntak hos Bufetat i barnets region. For ungdom som bor i Oslo går henvisning/forespørsel via Søknadsseksjonen, mottaksavdelingen i Bufetat.

CRUX institusjon - Nesodden
Institusjonsleder Lillian Frøyen
Tlf. 92018436

CRUX institusjon - Haugalandet
Institusjonsleder Anne Kvilhaug
Tlf. 924 71 808 / 52 75 21 00

CRUX institusjon behandling - Bergen


CRUX institusjon omsorg - Bergen
Institusjonsleder Camilla Haugland
Tlf. 452 42 632

CRUX stiftelsen Rostad
Institusjonsleder Frank Remy Breivikås
Tlf. 920 66 228

Inntak fosterhjem
Søknader om fosterhjem skjer via søknad fra kommunal barneverntjeneste eller Bufetat. 

CRUX oppvekst - hjem
Søknad om inntak sendes til inntak-hjem@stiftelsencrux.no
For spørsmål ta kontakt med den enkelte avdeling, eller ring vårt fellesnummer: 477 900 20. 

Inntak oppfølging og hjemmebaserte tjenester 
Søknad sendes direkte fra barneverntjenesten der familien/ungdommen bor. 

CRUX oppfølging - Bergen
Avdelingsleder Kristin Wiig
Tlf. 474 53 812

CRUX oppfølging - Oslo
Avdelingsleder Karen Ueland
Tlf. 997 87 557 

Inntak foreldre- og barn senter
Det er barneverntjenesten i foreldrenes hjemkommune som søker Bufetat om opphold.
Barneverntjenesten kan også søke direkte. 

CRUX foreldre og barn - Solstrand 
Institusjonsleder Heine Vestvik
Tlf. 951 60 688

CRUX stiftelsen Vilde
Leder Anne Gry Skoglund
Tlf. 988 82 764

Oppdatert