Gå til innholdet
Her finner du kontaktinformasjon til ansvarlige for inntak ved våre virksomheter i CRUX oppvekst.

Inntak institusjon
Alle inntak til institusjonene starter via barneverntjenesten der barnet/ungdommen bor. Henvisningene går via enhet for inntak hos Bufetat i barnets region. For ungdom som bor i Oslo går henvisning/forespørsel via Søknadsseksjonen, mottaksavdelingen i Bufetat.

CRUX institusjon - Nesodden
Institusjonsleder Lillian Frøyen
Tlf. 92018436

CRUX institusjon - Haugalandet
Institusjonsleder Anne Kvilhaug
Tlf. 924 71 808 / 52 75 21 00

CRUX institusjon behandling - Bergen
Konst. institusjonsleder Frode Mosevoll
Tlf. 977 23 311 / 55 55 34 10

CRUX institusjon omsorg - Bergen
Institusjonsleder Camilla Haugland
Tlf. 452 42 632

CRUX stiftelsen Rostad
Institusjonsleder Frank Remy Breivikås
Tlf. 920 66 228

Inntak fosterhjem
Søknader om fosterhjem skjer via inntak hos Bufetat i barnets region. Vi har også rammeavtale med Oslo kommune om levering av fosterhjemstjenester. 

CRUX oppvekst - hjem
Inntaksansvarlig Eli Sele (alle fosterhjemsavdelinger)
Tlf. 406 47 905 / sentralbord: 477 900 20 
E-post: inntak-hjem@stiftelsencrux.no

Inntak oppfølging og hjemmebaserte tjenester 

Søknad sendes direkte fra barneverntjenesten der familien/ungdommen bor.

CRUX oppfølging - Bergen
Avdelingsleder Kristin Wiig
Tlf. 474 53 812

CRUX oppfølging - Oslo
Avdelingsleder Karen Ueland
Tlf. 997 87 557 

Inntak foreldre og barn senter
Det er barneverntjenesten i foreldrenes hjemkommune som søker Bufetat om opphold.

CRUX foreldre og barn - Solstrand 
Institusjonsleder Nancy Hammer
Tlf. 417 43 850

CRUX Vilde
Leder Anne Gry Skoglund
Tlf. 988 82 764

Oppdatert