Gå til innholdet
Her finner du kontaktinformasjon til ansvarlige for inntak ved våre virksomheter i CRUX oppvekst.

Til institusjonene
Alle inntak til institusjonene starter via barneverntjenesten der barnet/ungdommen bor. Henvisningene går via enhet for inntak hos Bufetat i barnets region. For ungdom som bor i Oslo går henvisning/forespørsel via Søknadsseksjonen, mottaksavdelingen i Bufetat.

Fosterhjem
Søknader om fosterhjem skjer via inntak hos Bufetat i barnets region. Vi har også rammeavtale med Oslo kommune om levering av fosterhjemstjenester. 

Oppfølgingsstiltak og hjemmebaserte tjenester 
Søknad kan sendes direkte fra barneverntjenesten der familien/barnet bor.

Kontaktpersoner vedrørende inntak 
CRUX oppvekst - institusjon
Institusjonsleder Anne Kvilhaug (Haugalandet): Tlf 924 71 808 / 52 75 21 00
Fungerende Institusjonsleder Frode Mosevoll 977 23 311 / 55 55 34 10

CRUX oppvekst - oppfølging 
Avdelingsleder Kristin Wiig (Bergen): Tlf. 474 53 812
Avdelingsleder Karen Ueland (Oslo): Tlf. 997 87 557 

CRUX oppvekst - hjem
Inntaksansvarlig Eli Sele (alle fosterhjemsavdelinger): Tlf. 406 47 905 / sent.bord: 477 900 20 
E-post: inntak-hjem@stiftelsencrux.no

CRUX foreldre og barn - Solstrand 
Institusjonsleder Nancy Hammer: Tlf. 417 43 850

CRUX Vilde
Leder Anne Gry Skoglund: Tlf. 988 82 764

Oppdatert