Gå til innholdet
Vurderer dere å bli fosterhjem? Delta på vårt fosterhjemskurs, og se om dette kan være noe for deg og din familie. Vi i CRUX trenger flere fosterhjem for å kunne hjelpe flere barn. Vil du bli en del av vårt team? 
erle-med-armene-bak-nakken
Ill.foto

Alle våre avdelinger arrangerer gratis fosterhjemskurs hver vår og høst. Sjekk kursdatoer her.

Vårt fosterhjemskurs består av 6 samlinger av 4 timer på ettermiddagstid. Vi kan også legge til rette for helgesamlinger dersom det er mest hensiktsmessig. Kurset inneholder bl.a. foredrag, film, gruppearbeid og mange gode samtaler og diskusjoner. Vi gjennomgår mange temaer knyttet til fosterhjemsarbeid på de ulike samlingene.

Samling 1: Fosterhjemsarbeid 
Samling 2: Tilknytning og omsorgsevne
Samling 3: Omsorgssvikt, tilknytningsforstyrrelser og traumer
Samling 4: Fosterhjemmet en trygg base for utforskning 
Samling 5: Brukermedvirkning 
Samling 6: Kursavslutning

Kort om fosterhjemskurset
På bakgrunn av den lange erfaringen CRUX har med å veilede og støtte fosterhjem og fosterbarn kjører vi egne fosterhjemskurs. Barn og unge som flytter i fosterhjem kommer vanligvis fra en hverdag som har vært fylt av rot, styr og kaos. Det meste har vært uoversiktlig og uforutsigbart. Noen har vært eksponert for rus i svangerskapet, andre igjen utsatt for vold eller trusler fra sine nærmeste.

Å være fosterhjem er meningsfylt og spennende, men også utfordrende og krevende. Når barna kommer i fosterhjem får de en ny hverdag preget av det motsatte. Dette kan være vanskelig å takle for disse barna. Gjennom fosterhjemskurset vil du få en grunnopplæring som gir dere bedre forståelse for hva det innebærer å være fosterhjem, og et godt grunnlag for beslutningen en skal ta om en ønsker å bli fosterhjem.

Vi vektlegger at det faglige og det vanlige skal virke sammen for at vi skal lykkes. Som fosterhjem hos oss, blir du en del av et fellesskap av andre fosterhjem og fagkonsulenter. «Du er der for barnet, vi der for deg»

Målsetning for fosterhjemskurset  
- Få en innføring i fosterhjemsarbeid
- Bli bedre kjent med seg selv
- Bli kjent med fosterbarna
- Bli motivert til å bli fosterhjem

Tilbakemelding fra tidligere kursdeltakere 
"Jeg føler meg inkludert og kjenner at de har bruk for meg".
"CRUX hjem har døgnkontinuerlig bakvakt, det gir trygghet".
"Det er godt å møte andre fosterhjem, høre på dem og dele erfaringer".
"Jeg kjenner meg trygg for at jeg har CRUX i ryggen".
"Det er spennende og utfordrende å være fosterhjem, jeg lærer noe nytt hele tiden". 

Ta kontakt med oss 
Har du spørsmål og ønsker uforpliktende prat med oss? Eller vil du melde deg på fosterhjemskurs? Kurset er gratis og helt uforpliktende. Klikk her eller ring 477 90 020 for å legge igjen din kontaktinformasjon. Du kan også kontakte den enkelte fosterhjemsavdeling direkte. 

Meld deg på fosterhjemskurs
Oppdatert