Gå til innholdet
Et fosterhjem gir rammer og trygghet slik at barn kan være barn. Våre fosterhjem får god opplæring, tett oppfølging og veiledning av fagfolk og har fellesskap med andre fosterhjem.
gutt-pa-skogstur
Vi tilpasser tilbudet i våre fosterhjem med ulike støttetiltak, fordi barn er forskjellige. Ill.foto
Kort om barn som flytter i fosterhjem
Det er ulike og sammensatte årsaker til at barn flytter i fosterhjem. De to vanligste årsakene til at barn kommer inn under barnevernets omsorg, er foreldrenes manglende foreldreferdigheter og et hjem med høyt konfliktnivå. Det kan også handle om rusrelaterte og/eller psykiske problemer hos foreldrene, og fysisk eller psykisk mishandling av barna. 

Barn som har opplevd omsorgssvikt strever ofte med lav selvtillit, fysiske og psykiske problemer, savn og tristhet, sinne og aggresjon. Mange har i tillegg utfordringer i forhold til skoledeltakelse eller i andre sammenhenger. De kan mangle hverdagserfaringer og ferdigheter, fordi de har ofte brukt kreftene på «å overleve» i en kaotisk hjemmesituasjon. 

Fosterbarn er like forskjellige som alle andre barn. Derfor tilpasser vi i CRUX tilbudet gjennom våre fosterhjem med ulike støttetiltak. Familiene får opplæring, tett oppfølging og veiledning og har fellesskap med andre fosterfamilier. 

Barn som har vært utsatt for omsorgssvikt kan føle på mye skam og skyld. Hvis de aviser omgivelsene sine, er det ofte for å beskytte seg selv. Å motta omsorg og kjærlighet har vært fraværende, og de kan tro de derfor ikke er elskelige. I CRUX tror vi på kraften i gode relasjoner, der det vanlige, hverdagslige, og det faglige virker sammen. Det kan skape endring og øke barnas tillit, selvbilde og trygghet.
Oppdatert