Gå til innholdet
jente-pa-hybel-2

CRUX oppfølging - Oslo tilbyr helhetlig og skreddersydd oppfølging til barn og unge i Oslo kommune som bor hjemme, i egen bolig eller skal flytte for seg selv. 

Vi opplever at mange barn og unge har sammensatt problematikk og kan gjøre seg nytte av miljøterapeutisk oppfølging i hverdagen. Det kan være utfordringer med psykisk helse, sosial kompetanse, skole, rus, kriminalitet m.m. 

Gjennom tett og god oppfølging skal våre tiltak virke forebyggende for unge mennesker som av ulike grunner befinner seg i risikosonen til å utvikle alvorlige helse og sosiale problemer. Hver enkelt skal få den hjelp og støtte de trenger for å bli selvstendige mennesker og leve et godt liv. Med et godt liv mener vi et liv der det tas hensyn til livsutfoldelse og utvikling etter den enkeltes interesser og forutsetninger, innenfor de normer og regler som samfunnet setter for oss.

Innsøkende instans kan være barneverntjenesten, psykisk helse, skole m.m. Vi vil gjerne informere mer om hva vi kan bidra med, og er svært positive til å besøke dere for å presentere oss ytterligere. Ta gjerne kontakt med oss. Vi ser frem til et godt samarbeid!

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse som tilbyr tjenester innen barnevern, rus- og avhengighetsbehandling, psykisk helsevern og oppfølgingstilbud til mennesker under- og etter soning eller behandling, samt tilbud til psykisk utviklingshemmede. 

Alle virksomheter i CRUX arbeider aktivt for å ha høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil. Vårt slagord er: Det finnes alltid muligheter.

Oppdatert