Gå til innholdet
lek-_082_1

CRUX foreldre og barn - Solstrand er et utredningssenter som utreder sårbare familier med barn mellom 0-6 år etter forespørsel fra barneverntjenesten. Det kan også gis veiledning etter utredning ved ønske om dette fra barneverntjenesten.

Senteret er lokalisert i Haugesund sentrum. Det er foreldrene som har omsorgen for barnet mens en bor på senteret. Innflytting på senteret skjer i samarbeid med foreldrene, men senteret kan også brukes til akuttplasseringer etter lov om barnevern, der både foreldre og barn blir plassert på senteret sammen. 

Forpleining
Senteret tilbyr forpleining til de som har døgnopphold på senteret etter gjeldende SIFo satser. Dette innebærer at det foretas innkjøp i samarbeid med personalet en gang pr uke eller etter behov. 

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Barnevern
CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud:

  • Barnevernsinstitusjoner 
  • Fosterhjem og besøkshjem
  • Sentre for foreldre og barn 
  • Hjelpetiltak i hjemmet
  • Oppfølgingstilbud til ungdom.

CRUX tjenester innen andre fagfelt
Stiftelsen CRUX driver også tjenester innen:

  • Psykisk helsevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med utviklingshemming.

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)

Oppdatert