Gå til innholdet
Det kan være både spennende og utfordrende å bo sammen med andre ungdommer og voksne, enn dem man vanligvis omgås. 

gutt-m-gronn-lue
I CRUX har vi laget ulike løfter. Vårt løfte til deg som ungdom er: Vi vil deg vel og heier på deg.

Når vi får en henvendelse fra Bufetat for å vurdere om du kan få et tilbud hos oss, er vi opptatt av å finne ut hvor du vil ha det best når du bor hos oss. Vi ser blant annet på dine interesser og ønsker, om du har noen særlige omsorgsbehov og på sammensetningen av voksne og ungdommer som kan passe sammen.

Slik vil vi møte deg 
Når du bor hos oss ønsker vi at du skal bli møtt av trygge, erfarne voksne med personlig engasjement og høy faglig kompetanse. Vårt mål er at alle som bor hos oss skal bli hørt og få muligheten til å delta aktivt i alle forhold som angår dem. Det er viktig at du blir tatt med på møter, får si din mening og bli lyttet til. Du skal få god oppfølging som er tilpasset dine behov i din hverdag. For å få til dette har vi et opplegg som gjelder fra du flytter inn og til du flytter ut. Deler av tilbudet er likt for alle, men det er stort rom for individuell tilrettelegging fordi du og alle andre ungdommer er ulike og unike.

Det faglig og det vanlige virker sammen
Før du flytter inn hos oss henter vi inn mest mulig informasjon om deg, slik at du får en trygg og sikker start hos oss. Etter at du har flyttet inn kartlegger vi dine omsorgsbehov. Dette gjør vi for å hjelpe deg med å få en bedre forståelse av din oppvekst, livssituasjon og ditt behov for hjelp og støtte.

Du får en hovedkontakt som sammen med deg lager en plan for de første månedene. Deretter jobber vi systematisk med målsettinger, tiltak og datoer for evaluering. Det er viktig for oss at du ser fremskritt og opplever reell forbedring i din situasjon. Det er også viktig at du får vanlige opplevelser som faste måltider, hjelp med lekser, fritidstilbud, ferieturer osv.

For deg som har opplevd mye vondt
Å bo i et av våre hus vil på mange måter kunne se likt ut som å bo i en hvilken som helst annen liten eller stor familie. Ungdommen går på skole og fritidsaktiviteter, det er middag og leksearbeid og det er tv og/eller besøk av venner på kveldene. Alle som bor hos oss har sitt eget rom, og alle får bruke egen mobil og pc.

Ungdommer som bor hos oss har ofte opplevd mange vanskelige og brutte relasjoner til de nærmeste. De som skulle være de nære og trygge, har noen ganger vært fraværende, hatt rusproblem eller andre utfordringer. Noen kan derfor fort bli sinte, redde eller lei seg. Vi ser på utfordrende væremåte som smerteutrykk, at du har det vanskelig. Det er et mål for oss å forsøke å forstå, dempe eller fjerne triggere som utløser slik atferd. De voksne i avdelingen legger til rette for at du skal føle deg sett og ivaretatt.

Det vil også være perioder der en eller flere av dere som bor hos oss har det krevende. Når ungdommene ikke har det bra kan dette få ulike uttrykk. For noen er det tristhet og ønske om å ikke være med noen men bare være alene på rommet, for andre er det sinne og ønske om å komme seg vekk og ut. De voksne skal alltid være der med nærhet, kjærlighet og kunnskap for å sørge for å hjelpe og gjøre alle trygge. Når du bor hos oss har du jevnlige samtaler med din hovedkontakt, og du får også tilbud om samtaler med psykolog.

Samarbeid med andre
Vi ønsker et best mulig samarbeid både med foreldre, biologisk familie, skole og lærere, venner og nettverket ditt. Målet er å sikre at du klarer deg best mulig når du flytter fra oss i CRUX, og på sikt kan flytte hjem, i fosterhjem eller til egen tilværelse i leilighet.

Oppdatert