Gå til innholdet
Stigma og skam knyttet til foreldres rusmiddelavhengighet oppleves som en ekstra belastning for barna. Snakk med barna når de selv er motivert for det, eller når de har spørsmål. 
barn
Barn går ut og inn av sorg og glede. Snakk med dem når de selv er motivert for det eller når de har spørsmål. Barn tåler at voksne er lei seg og gråter bare de får forklaring på hvorfor de voksne er lei seg. Det de ikke tåler er å bli holdt utenfor og overlatt til sine egne fantasier.

Tryggheten øker ved at voksne forteller sannheten. De trenger ikke å vite alt, men det de får vite må være sant. Ved å inkludere barn og unge tidlig kan du forebygge at problemer vokser seg store. Da slipper de å gå alene med tanker og fantasier, og de får en opplevelse av tilhørighet. Husk også på de minste barna, de får med seg mer enn du tror.

Stigma og skam nyttet til foreldres rusmiddelavhengighet oppleves som en ekstra belastning for barna. Relasjonen mellom barn og foreldre er viktig, også når de ikke bor sammen. Barn har behov for beskyttelse mot foreldres rusmiddelbruk, men ikke nødvendigvis mot foreldrene.

Barns behov for oppfølging og informasjon 
Mange deltakere ved våre virksomheter er i/eller har vært i livssituasjoner preget av livskriser, rusmisbruk, andre kriser og risiko.  De har familie, barn, pårørende og venner som med stor sannsynlighet er preget av pasientens krevende livssituasjon. Våre egne erfaringer og forskning viser at denne gruppen har en klar opphopning av levekårsproblemer som igjen øker sjansen for at også deres barn kan være i en utsatt og sårbar situasjon.

Når barna kommer til oppfølgingssentrene i CRUX

Vi legger vekt på at hvert barn og ungdom skal føle seg velkommen og sett når de er i kontakt med CRUX. Våre ansatte er oppmerksomme på eventuelle bekymringer de har, og lytter til dem, slik at de opplever seg tatt på alvor. 

Fellesaktiviteter
De fleste av våre oppfølgingssentre arrangerer ulike typer fellesaktiviteter hvor barna er inkludert. Før barna får delta, skal det gjennomføres risikovurderinger. Alle våre virksomheter har en barneansvarlig ved fellesaktiviteter. 

Nyttige lenker over tilbud til barn som pårørende

  • www.ungepårørende.no Pårørendesenterets egen ressurs for pårørende mellom 7-18 år
  • www.korspåhalsen.no Samtaletilbud for deg under 18 år. Ring, skriv eller chat (Røde Kors) 
  • www.barsnakk.no Chat anonymt (Barn av Rusmisbrukere) 
  • www.116111.no Gratis alarmtelefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt
  • ifengsel.no Chat for barn og unge med foreldre i fengsel (Kirkens Bymisjon)
  • Blå Kors Kompasset For unge mellom 13-35 år som har vokst opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer. Det trengs ikke henvisning.
  • "Familiehjelpen": Sjekk om dette tilbudet finnes i din kommune. Gratistilbud. Kreves ikke henvisning. 
  • Barn av rusmisbrukere Bruker- og interesseorganisasjon for barn, i alle aldre.
Oppdatert