Gå til innholdet
Her finner du en del lenker som kan være nyttige for deg som pårørende. Det finnes flere pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner i Norge som tilbyr gratis støtte og veiledning, uten at du trenger henvisning. 
bestefar-og-barne

Fastlegen
Ta kontakt med fastlegen din (du må logge inn) eller ring Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00.

Familievernkontorene
De gir veiledning og råd for å håndtere ulike typer utfordringer og kriser i familien. 

Familieklubbene i Norge 
Tilbud til mennesker med rusrelaterte problemer og deres pårørende. Hovedfokus er på alkohol.

Al-Anon 
Hjelp for familie og venner av alkoholikere.

 

Oppdatert