Gå til innholdet
blomsterkasse
Vi ønsker å bedre livskvaliteten og redusere de helsemessige skadene av rusmiddelbruk, uten å kreve rusfrihet av deltakerne. Her får man tilbud om nødvendig helsehjelp, brukerutstyr, varme måltider, matutdeling, oppfølgingssamtaler og videreformidling til andre tjenester ved behov. Les mer om CRUX Arbeideren på Hamar.

Oppdatert