Gå til innholdet
ungdom-i-fjellet-2
CRUX driver oppfølgingssentre flere steder i landet. Vi tilbyr et helhetlig oppfølgingstilbud for kvinner og menn over 18 år med rusproblematikk, sosiale tilpasningsvansker, erfaring fra soning eller som av andre grunner er ute av det ordinære arbeidslivet eller skole.

Forbygge tilbakefall i en sårbar periode. 
Oppfølgingen av deltakerne legges til rette individuelt. Målet er å bedre livssituasjonen med utgangspunkt i deltakernes forutsetninger og behov, hindre tilbakefall til rus og kriminalitet, og bygge nye sosiale nettverk.

Helhetlig oppfølging
Våre virksomheter driver helhetlig oppfølging. Det betyr at vi i arbeidet med å forebygge tilbakefall til rusavhengighet og kriminalitet, fokuserer på ulike livsområder og arenaer. En del av våre deltakere har dobbeldiagnose, ved at de i tillegg til rusproblemer også har psykiske lidelser.

Våre tilbud 
Oppfølgingssentre
Rusfrie arenaer for mennesker på vei bort fra rus og kriminalitet. Disse er lokalisert i Tromsø, Steinkjer, Hamar, Øvre Eiker, Sandnes, Bergen, Skien og Os i Hordaland. 

Boligtiltak
Vi driver egne boligtiltak ved CRUX Hamartiltakene, CRUX Moholt og CRUX boligtiltaket Hørløcksveg i Trondheim.

Lavterskeltilbud
Stiftelsen CRUX driver ett lavterskeltilbud der aktive rusmisbrukere får nødvendig tilbud som: mat, medisinsk tilsyn og tannlegehjelp, samtaler, praktisk hjelp og gratis sprøyter. Dette tilbudet er lokalisert på Hamar. 

Arbeidstreningsprosjekter
Disse prosjektene drives en rekke steder i regi av CRUX sine oppfølgingssentre.

Samordning
Virksomhetene i Seksjon oppfølging ledes fra hovedkontoret. Herfra jobbes det blant annet med samordning av kompetansen og etablering av nye tiltak. Virksomhetene drar nytte av hovedkontorets stabsfunksjoner innen økonomi, IT og kommunikasjon.

Vil du vite mer? 
Kontaktperson for oppfølgingssarbeidet i stiftelsen CRUX er seksjonsleder Ruth Ingrid Ulstein Bøe(tlf. 970 93 788) ved hovedkontoret i Oslo.
Oppdatert