Gå til innholdet
jente-i-bolig

I CRUX jobber vi for deg som er barn eller ungdom, og som av ulike grunner befinner deg i risikosonen for å utvikle alvorlige helse- og sosiale problemer. 

Kanskje har du psykiske utfordringer, problemer med skole, rus eller kriminalitet? Eller kanskje du synes det er vanskelig å vite hvordan man er sammen med andre? Vi er der for deg som:

· bor hjemme
· bor i egen bolig
· skal flytte for deg selv. Kanskje har du bodd på institusjon, og skal nå inn i egen bolig?

Hvor har vi oppfølgingstilbud?
CRUX tilbyr disse tjenestene i Oslo og Bergen. Vi jobber hver dag for å gi deg den hjelp og støtte du trenger for å bli selvstendig og leve et godt liv. Med det mener vi et liv der du utvikler og utfolder deg ut fra egne interesser og forutsetninger. Alt innenfor de normer og regler som samfunnet setter for oss. Vi tilbyr det vi kaller for miljøterapeutisk oppfølging i hverdagen, som vi av mye erfaring på at kan være nyttig for deg.

Hvordan få dette tilbudet?
Det er barneverntjenesten, Barne– og familiehjelpen, skoler, Nav og forvaltningen i kommunene som søker om oppfølgingstilbud for deg. 

Presentasjon av vårt tilbud til poteniselle oppdragsgivere
Vi informerer gjerne mer om hva vi kan bidra med, og kan komme på besøk for å presentere oss ytterligere. 

Ta kontakt!
Du finner direktelink til våre tre avdelinger oppe til høyre på siden. Vi ser frem til å presentere våre kompetanse og tjenester.

Oppdatert