Gå til innholdet
medarbeider2017-56
Det er godt kollegafellesskap i stiftelsen CRUX!
Ved oppfølgingsvirksomhetene er det ansatt miljøterapeuter, miljøarbeidere og arbeidsledere. De fleste av våre ansatte har høyere utdanning og lang erfaring fra feltet.

Virksomhetslederne har et overordnet ansvar for driften lokalt.  
Oppdatert