Gå til innholdet
n8a3817
CRUX har ved de fleste av oppfølgingssentrene tilbud om arbeidstrening av ulik art. Dette er for dem som av ulike grunner er ute av arbeidsliv/skole, og som er i ulike ordninger gjennom NAV eller under soning,

Prosjekter og akitviteter
Flere prosjekter er blitt til med prosjektstøtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet eller Extrastiftelsen. Prosjektene omfatter

  • Snekkerverksteder
  • Motorsykkelverksted
  • Sykkelverksted
  • Kreative verksteder 
  • Vedlikeholdsarbeid etc. 

I tillegg driver vi bruktbutikk i Hokksund.

Videreutvikling
Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle arbeidstreningstilbudet i CRUX. Det er en utfordring å bidra til gode overganger for den enkelte, på vei ut i en ordinær arbeidssituasjon. Det er også en utfordring for virksomhetene å finne veier slik at vi kan fortsette denne type arbeid når prosjektmidlene tar slutt.

Øvelser i dagliglivets utfordringer
I tillegg til arbeidstreningstiltakene, gir den daglige driften mange muligheter til å kunne delta i enkle vedlikeholdsoppgaver, matlaging, renhold etc. Dette er aktiviteter hvor våre ansatte og frivillige er bevisste på å legge tilrette for utvikling av ferdigheter for mestring av dagliglivets mange utfordringer.

Oppdatert