Gå til innholdet
familie-ved-sjoen

Som pårørende kan du oppleve mange bekymringer, stor belastning og kjenne på både avmakts- og skyldfølelse. Men også kjærlighet, utholdenhet og håp. Du kan bli mer sliten jo  lenger du er pårørende, og det påvirker liv og helse. Derfor kan det være godt og helt nødvendig å ha andre rundt seg som trår støttende til.

I CRUX følger vi opp mennesker som har en bakgrunn preget av rus, kriminalitet og/eller lettere psykiske lidelser. De tar kontakt med oss og ønsker selv oppfølging for å bedre livssituasjonen og hindre tilbakefall. 

I oppfølgingsarbeidet med deltakerne legger vi vekt på å finne hvilke ressurser de har rundt seg. Pårørende er ofte de viktigste støttespillerne som i de fleste situasjoner ønsker å være en ressurs for dem. De kjenner deltakerne godt, og kan ha erfaring med hva som kan bidra til å hjelpe.  

CRUX sitt tilbud til voksne pårørende
Stiftelsen CRUX har oppfølgingssentre i Skien, Hokksund, Hamar, Sandnes, Steinkjer, Os, Bergen og Tromsø. Ved våre sentre kan pårørende få: 

  • Omvisning på senteret og informasjon om vårt arbeid
  • Samtale med en av våre ansatte
  • Deltagelse i ansvarsgruppe etter samtykke fra deltakeren selv
  • Informasjon om hvor du kan få ytterligere støtte lokalt

I Bergen har CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter startet eget pårørendesenter 

CRUX sitt tilbud til barn som pårørende

Oppdatert