Gå til innholdet
n8a3817
CRUX har ved de fleste av oppfølgingssentrene tilbud om arbeidstrening av ulik art. Dette er for dem som av ulike grunner er ute av arbeidsliv/skole, og som er i ulike ordninger gjennom NAV eller under soning,

Prosjekter og akitviteter
Flere prosjekter er blitt til med prosjektstøtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet eller Extrastiftelsen. Prosjektene omfatter:

  • Snekkerverksted
  • Bilverksted
  • Motorsykkelverksted
  • Møbeltapetsering 
  • Vedlikeholdsarbeid 
  • Bruktbutikk 

Videreutvikling
Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle arbeidstreningstilbudet i CRUX. Det er en utfordring å bidra til gode overganger for den enkelte, på vei ut i en ordinær arbeidssituasjon. Det er også en utfordring for virksomhetene å finne midler slik at vi kan fortsette dette viktige tilbudet når prosjektmidlene tar slutt.

I tillegg til arbeidstreningstiltakene, gir også den daglige driften mange muligheter til å kunne delta i enkle vedlikeholdsoppgaver, matlaging, renhold etc. Aktiviteter hvor våre ansatte og frivillige er bevisste på å legge tilrette for mestring av dagliglivets mange utfordringer.

Oppdatert