Gå til innholdet
Et fosterhjem gir rammer og trygghet slik at barn kan være barn. Våre fosterhjem får tett oppfølging og veileding av fagfolk.
08a5350_highres-2
                                                                                                                   Illustrasjonsfoto
Vanlige årsaker til at barn flytter i fosterhjem kan være knyttet til rusrelaterte og/eller psykiske problemer hos foreldrene og fysisk eller psykisk mishandling. 

Barn som har opplevd omsorgssvikt strever ofte med lav selvtillit, fysiske og psykiske problemer, savn og tristhet, sinne og aggresjon. Mange har i tillegg utfordringer i forhold til skoledeltakelse eller i andre sammenhenger.

Tilbudet gjennom våre fosterhjem tilpasses det enkelte barn og den enkelte familie med ulike støttetiltak. Familiene får opplæring, tett oppfølging og veiledning fra Fosterhjemsavdelingen i Kirkens Sosialtjeneste. Det skal legges stor vekt på å lytte til hva barnet selv ønsker, og det skal legges til rette for at barnet kan medvirke aktivt.

Fosterbarn – hvem er de?
Fosterbarn har en ting til felles - de bor ikke hos sine biologiske foreldre. Ut over dette er de like forskjellige som alle andre. Fosterbarn har krav på å bli møtt som de unike individer de er. De har en «gnist» i seg, og trenger noen som tenner gnisten.

Mange barn som flytter i fosterhjem mangler selvsagte ferdigheter og naturlige hverdagserfaringer. Barna har ofte brukt kreftene på «å overleve» i en kaotisk hjemmesituasjon. Fosterbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt kan føle på mye skam og skyld. De kan avise fosterforeldrene på en slik måte at fosterforeldrene kan tvile på seg selv som kjærlige, gode omsorgspersoner. Fosterbarna avviser ikke fordi de ønsker å gjøre dette, men det er en måte å beskytte seg selv på. De tror ikke de fortjener å bli elsket. Gjennom små minutt til minutt-samhandlinger i det daglige livet, vil fosterfamilien få talløse muligheter til å endre hvordan barnet tenker og føler om seg selv og andre. Hverdagsrutiner og samhandlingssekvenser er byggesteiner for barns tillit og trygghet.

Tall og fakta 
  • Ved utgangen av 2015 var 14 869, eller 40 %, barn og unge med tiltak fra barnevernet plassert utenfor hjemmet enten i fosterhjem, barneverninstitusjon eller i egen bolig med oppfølging. Plasseringene kan skje både med og uten foreldrenes samtykke, og på mer varig eller midlertidig basis.
  • Ved utgangen av 2015 bodde 78 % av barn og unge som var plassert av barneverntjenesten i fosterhjem. 8 % var plassert i barneverninstitusjoner, og de øvrige bodde i egen bolig med oppfølging (14 %). Etter omleggingen av barnevernsstatistikken i 2013 publiseres det ikke et offisielt tall for hvor mange barn og unge som bor i fosterhjem som mottar forsterkningstiltak.
  • Det er et flertall gutter som har et plasseringstiltak på samme måte som for alle barn og unge med tiltak fra barnevernet. Det er en overvekt av gutter i alle typer plasseringer utenfor hjemmet.
  • Fosterhjem er det dominerende plasseringstiltaket blant barn under 18 år og de fleste bor i fosterhjem utenfor familie og nære nettverk.

 Kilde: bufetat.no

Oppdatert