Gå til innholdet
bilde-bak-glass-korrekt-mal-med-ill.foto-3
Det er ulike årsaker til at barn og ungdom ikke kan bo hjemme i perioder av livet sitt. Det kan handle om de voksne som ikke kan ta hånd om barna sine, eller unge som har det så vanskelig med seg og livet, at omgivelsene trenger hjelp til å skape en positiv endring hos dem. Hvor lenge den enkelte bor hos oss varierer etter behov. 

Aksept, tillit og trygghet
Når du bor hos oss skal du i størst mulig grad være aktør i eget liv og utvikling. Vi mener at barn og unge har mye kunnskap om livet sitt, er like mye verdt som voksne, trenger kjærlighet og bli trodd på og tatt på dypt alvor. I CRUX jobber vi hver dag for at du som mottar omsorg, støtte, hjelp og behandling til en hver tid skal oppleve aksept og annerkjennelse, gjensidig tillit, følelse av trygghet og bli møtt med krav som gir deg mestringsopplevelser.

Små enheter
Et viktig element for oss er små enheter for å kunne tilby trygghet, omsorg, vekst og utvikling. Hos oss bor det mellom 1-5 ungdommer på hvert sted. Alle avdelingene bygger på individuelt tilrettelagt tilbud.

Voksne bor sammen med ungdommen over tid
Nærhet til de voksne i hverdagen er viktig. Det er riktig og viktig for deg at vi har stabile, faste ansatte som er dyktige og gode voksne. De bor sammen med ungdommene hos oss i perioder, i det vi kaller medleverturnus. Det styrker relasjonen vår. Ett eksempel på medleverturnus er at de voksne bor syv døgn på avdelingen, for deretter å ha fri i 14 døgn.

Kort om CRUX oppvekst - institusjon
CRUX oppvekst - institusjon gir behandling, oppfølging og omsorgstiltak til barn og ungdom i alderen 13–18 år i Bergen, Voss, Haugalandet, Inderøy og på Nesodden. CRUX arbeider i hovedsak på oppdrag for Bufetat og Oslo kommune. I tillegg til gruppetiltak for ungdom, har vi også tilbud for enkelt ungdom som bor i egne hus. Tre av disse avdelingene på Haugalandet presenteres ikke nærmere her på hjemmesiden. 

Kontakt oss
I menyen til høyre klikker du deg direkte inn til den avdelingen du ønsker kontakt med. Er det ledelsen for alle avdelingene i Bergen, Voss og på Hauglandet du vil prate med, så klikk her.  

Oppdatert